Første Goliat-brønn i oktober

Eni Norge starter boringen på Goliat-feltet i Barentshavet til høsten.

Scarabeo 8

Oljeriggen Scarabeo 8 starter boringen på Goliat- feltet i oktober.

Boringen starter med en avgrensningsbrønn i oktober, skriver nettstedet oilinfo.no. Det skal også bores 22 utvinningsbrønner, og disse planlegger ENI å komme i gang med i løpet av november.

Oljefeltet, som ligger drøyt åtte mil nordvest for Hammerfest, har en planlagt produksjonsstart innen utgangen av 2013.

Bruker skandalerigg

Boringen skal utføres med riggen "Scarabeo 8," som er tilpasset boring i arktiske farvann. Bygginga av riggen har vært preget av flere skandaler.

I oktober fjor skal riggen ha blitt sabotert av arbeidere . Kort tid senere døde en arbeiderne på verftet Westcon i Ølen da han falt ned i et plattformbein.

Etter at riggen var ferdigstilt i april i år, fant petroleumstilsynet også en rekke feil på sikkerheten ved plattformen.

For tiden utfører riggen sin første boreoperasjon på Statoils Odden-prospekt i Nordsjøen.