Vanvittige mengder plastsøppel: – Enda verre enn jeg kunne ha forestilt meg

Avfall fra linefiske havner under bryggene i Berlevåg. – Dette er grov miljøkriminalitet, sier seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

– Dette er miljøkriminalitet, det burde vært anmeldt og bøtelagt, mener plastkunster Pippip Ferner.

Foto: Pippip Ferner

Under bryggene i Berlevåg ligger det store mengder liner fra linefiske – et problem kommunen har hatt lenge.

Kunstner Pippip Ferner har vært i Berlevåg på et treukers kunstopplegg. Hun jobber med å synliggjøre denne forsøplingen igjennom kunst.

Ferner hadde hørt og sett på sosiale medier at det var mye plast i Berlevåg, men sier til NRK at hun ble mildt sagt sjokkert over hvor ille det egentlig var.

– Jeg ble ganske deprimert når jeg så det, for det var enda verre enn jeg kunne ha forestilt meg.

Pippip Ferner

Pippip Ferner er kunster som bruker avfall i kunsten. Her i et antrekk laget av plast.

Foto: Pippip Ferner

Ferner sier hun i ren frustrasjon begynte å fjerne noen av linene og holdt på i nesten en time. Til tross for innsatsen var det så store mengder plastsøppel at man kunne ikke se at hun hadde fjernet noe.

– Alt sitter fast i bunn, så man må dra én og én line ut. Men å dra i glatte liner med krok i enden er ikke så lurt. Så jeg prøvde å klippe litt og skjære litt, men det holdt ikke.

– Dette er miljøkriminalitet, det burde vært anmeldt og bøtelagt.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slike ser linene som Pippip Ferner fjernet under bryggen i Berlevåg ut.

Foto: Pippip Ferner

Har forsøkt å rydde opp

Det er Lerøy som eier bryggen med alt plastsøppelet under. Samfunnskontakt i firmaet, Krister Hoaas, forteller at dette har vært et problem de har jobbet med i lang tid.

– Vi lar linefiskere få bruke området på vår kaiplass gratis til egning av liner. Vi har satt opp egnebuer og søppelcontainere, som har faste tømmetidspunkter, sier Hoaas.

I egnebuene er det oppslag på norsk og andre språk som sier klart og tydelig at søppel skal kastes i containerne, forklarer Hoaas.

– Vi har informert fiskerne både skriftlig og muntlig flere ganger, og også gitt dem beskjed om at de som ikke klarer å følge dette, ikke vil få fortsette å egne på vårt område.

Hoaas tror det som nå ligger under deres kaiområde, i all hovedsak, er etterlatenskaper etter flere tiår med egning, og at lite av dette er nytt.

– Vi har forsøkt å rydde opp flere ganger, men det er en utfordring å skulle få opp alt, fordi det kan skade bærestolpene til kaien.

Samtidig mener Hoaas at søppelproblemet har blitt mindre, etter selskapets ryddeinnsats.

Se selv i dette bildegalleriet:

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slik ser det under bryggen i Berlevåg. Foto: Pippip Ferner.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slik ser det under bryggen i Berlevåg. Foto: Pippip Ferner.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slik ser det under bryggen i Berlevåg. Foto: Pippip Ferner.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slik ser det under bryggen i Berlevåg. Foto: Pippip Ferner.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune

Slik ser det under bryggen i Berlevåg. Foto: Pippip Ferner.

– Kommunene må sørge for nye rutiner

Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, forklarer at problemet med disse linene er at de over tid brytes opp i mindre og mindre plastbiter.

– Det dannes mikroplast og nanoplast, som skader dyrelivet direkte med at den minste plasten forsvinner oppover i næringskjedene gjennom maten dyrene spiser.

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre, marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, mener kommunen burde kartlegge hvor den nye forsøplingen stammer fra og få ryddet opp i miljøkriminaliteten.

Foto: WWF Verdens naturfond

– I tillegg så er dette liner med krok, ofte også med mye dø fisk rundt seg. Krokene er direkte dødsfeller for dyrelivet, som kan sette seg fast i dyr når de leter etter mat mellom steinene når det er lavvann.

– Forurensningsloven er veldig klar, forurenser må betale – forsøpling som dette her er grov miljøkriminalitet.

Det er heller ikke første gang man finner store mengder liner under kaianleggene i Berlevåg. I 2016 hadde nabokaien samme problem, som fikk WWF til å reagere.

Han mener kommunen burde kartlegge hvor den nye forsøpling kommer fra og få ryddet opp i miljøkriminaliteten som ligger der nå.

– Og så må rutinene endres slik at ny forsøpling ikke ender opp i havet, sier Myhre.

Miljøkriminalitet i Berlevåg kommune
Foto: Pippip Ferner

Har ikke fulgt godt nok opp

Rådmann i Berlevåg kommune, Jørgen Holten Jørgensen, sier til NRK at kommunen er kjent med saken og at de har prøvd å ta tak i det tidligere, men at de ikke har vært gode nok på å følge det opp.

Jørgen Holten Jørgensen

Rådmann i Berlevåg kommune Jørgen Holten Jørgensen sier kommunen må ta på sin kappe at de ikke har vært gode nok til å følge opp denne saken.

Foto: Jørgen Holten Jørgensen

Mandag hadde kommunen en befaring på området sammen med havnevesenet og eierne av bryggene.

– Der så vi på området og fikk en fellesoppfatning av hva det dreier seg om. Og hvilken løsning vi skal komme frem til, sier rådmannen.

Jørgensen forklarer at kommunen nå vil sende ut et varsel om at eierne må komme med en plan på hvordan dette problemet skal løses i løpet av en til to måneder.

– Vi vil pålegge dem å å finne en løsning.

– Når de har funnet den innen tidsfristen, vil de få en ny frist på å gjennomføre den. Det viktige er å finne en varig løsning som ikke er til skade eller kan true natur og miljø. I slike saker starter vi ikke med trusler om bøter eller andre sanksjoner – vi ønsker heller å gå i dialog med de ansvarlige for å få en varig slutt på avfallsproblemet.

Jørgensen legger også til at det er ikke slik at det er nåværende eier som kan klandres for forsøplinga, da de to brukene har hatt flere eiere opp gjennom årene.

– Og det er mange års forurensing og forsømmelse som har ført til dette.