Forskere vil ha hjelp til å finne meningen med mygg

Irriterende som få en varm sommerkveld. Men selv om myggen både er velkjent og hyppig forekommende, så vet ikke forskerne nok om myggens egentlige funksjon i livet. Nå vil de ha din hjelp!

Mygg

Nå vil forskerne ved Norsk institutt for naturforskning at du hjelper dem med å fange mygg. Slik kan du dermed bidra til å øke kunnskapen om myggens betydning i økosystemet.

Foto: Sondre Dahle / Norsk institutt for naturforskning

Du har sikkert opplevd det. En stille sommerkveld ved fiskevannet. Bålrøyken klarer bare innimellom å holde den irriterende myggsvermen vekke. Men plutselig kjenner du summinga inni øret og det stikker både her og der.

Kanskje har du spekulert på hvorfor det må være slik? Hva er egentlig poenget med mygg?

Det lurer faktisk forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) på og.

Ukjent funksjon

De har nemlig en antakelse om at insektenes «svarte får» har en større funksjon enn å være et irritasjonsmoment for mennesker.

– Men vi vet lite om hva som er stikkmyggens funksjon i økosystemet, det er en av tingene vi trenger mer kunnskap om på sikt, sier myggforsker og biolog Sondre Dahle.

NINA har derfor satt i gang artsprosjektet NorBite der forskerne blant annet skal finne ut hvor mange typer stikkmygg som finnes. På forskningsstiftelsens egne nettsider forklarer Dahle at det blant annet er tre arter av stikkmygg som ikke har vært sett i Norge på 90 år.

– Vi vet ikke om de har blitt utryddet eller om de finnes noen steder fortsatt, sier Dahle.

Sondre Dahle

Biololog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning vil ha mygg fra hele landet.

Foto: Paul Eric Aspholm / Nibio

Send inn mygg!

Den manglende kunnskapen om mygg er derfor årsaken til at insektforskerne nå ber folk i det ganske land om å sende inn mygg som de fanger. Framgangsmåten for å yte forskningsbistand finner du her.

– Vi tror ikke det kommer til å ha stor betydning for bestanden av mygg at vi nå ber folk om å sende oss myggen de fanger, men det kommer til å ha stor betydning for kunnskapen om mygg i Norge, sier Dahle.

Han legger til at kunnskapen om mygg i foreløpig handler om at mygga er viktig næring for både fugler og fisk, men at de gjerne vil vite mer.

Prosjektet med å samle inn mygg fra hele landet finansieres av Artsdatbanken og startet i fjor. Da var det 70 år siden sist en slik innsamling ble gjennomført.

Da ba forskerne spesielt om mygg fra Vestlandet og Finnmark, og fortsatt er området mellom Bergen og Stavanger en relativt hvit flekk på mygg-kartet.

– Men vi fikk inn litt lite mygg i fjor fordi vi kom sent i gang, så vi vil svært gjerne ha mygg fra hele landet, sier han og legger til at også i år er myggfylket Finnmark viktig å få kunnskap om.

Forskningsprosjektet på mygg starta i fjor og skal gå til og med neste år.

Den enkle oppskrifta for å bidra er som følger:
Fang myggen, men slå den ikke flat. Legg den i en boks, for eksempel i en fyrstikkeske. Plastemballasje kan føre til at den råtner, så det er ikke lurt å bruke. Så sender du myggen inn og forteller hvor og når den ble fanget.