Forsker om frafall i vgs.

Mangel på sosial tilknytning kan bidra til frafall på videregående skole, det viser forskningen til UiT-forsker Gro Hilde Ramsdal. Hun har undersøkt hva som skiller ungdom som gjennomfører videregående opplæring, men sliter, fra dem som faller helt ut. Funnene i studien viser hvor alene frafallselevene hadde vært med problemene sine i hverdagen.