Fornøyd minister

Avgjørelsen fra Høyesterett i Jovsset Ánte Sara-saken gikk i favør Landbruks- og matdepartementet. Minister Jon Georg Dale er fornøyd med dommen. – Høyesterett er enig med oss i at inngrepet er nødvendig for å sikre reindriftssamene en økologisk bærekraftig reindriftsnæring, sier han til NTB.