NRK Meny
Normal

Fornøyd med krav til oljevernberedskap

Naturvernforbundet er godt fornøyd etter at saken rundt oljeomlastinga i Bøkfjorden mandag tok en overraskende vending. Norterminal må bevise at oljevernberedskapen er god nok.

TEN Antarctic

Naturvernforbundet er fornøyd med miljødirektoratets nye og strengere krav til beredskap for oljeomlastning.

Foto: Privat

– Miljødirektoratet stoler ikke fullt på de oljevernberedskapsplanene som Norterminal har, og derfor pålegges de også å gjennomføre jevnlige oljevernøvelser for å kunne takle uhell som kan oppstå, mener Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken og Naturvernforbundet er tilfreds med kravene som stilles fra Miljødirektoratet til beredskap for oljeomlastning.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

For en gangs skyld er både han og Naturvernforbundet tilfreds med kravene som stilles fra Miljødirektoratet. Det har vært en lang tid med tautrekking rundt oljeomlasting i Bøkfjord. Men nå stilles det usedvanlig tøffe krav rundt beredskapsøvelsene knyttet til virksomheten.

Øvelser under vanskelige forhold

Miljødirektoratet slår fast i et nytt brev til Norterminal, som driver oljeomlasting i Bøkfjorden i Øst-Finnmark, at det er en grunnleggende forutsetning for tillatelsen at beredskapen fungerer i alle situasjoner.

Øvelser skal gjennomføres straks det dukker opp is i Bøkfjord. Det skal være mye is, samt redusert sikt i fjorden under øvelsene. På toppen av dette skal direktoratet varsles i god tid før øvelsene starter.

Dette som en oppfølging av direktoratets inspeksjon av oljeomlastingen i januar i år, hvor det ble gitt flere avvik til selskapet.

– Vi håper saken blir avsluttet, og at Norterminal følger de påleggene som nå kommer uten å klage videre på kravene som stilles, sier Halbrekken.

Tilsyn med oljeomlasting

RISIKABELT: Isen som ligger tett opp mot skipet kan skade lensene som skal beskytte naturen mot en eventuelt oljeutslipp. Bildet ble tatt under inspeksjonen.

Foto: Miljødirektoratet

Skal følge kravene

Til nettavisa iFinnmark sier Norterminal-direktør Jacob B. Stolt-Nielsen at de kommer til å følge kravene fra Miljødirektoratet om å holde beredskapsøvelser.

Likevel påpeker han at selskapet stadig vekk holder øvelser, og at de nye kravene fra Miljødirektoratet er strengere enn det industrien er vant med fra før.

Burde gjelde under leting

Selv om Naturvernforbundet er fornøyd med Miljødirektoratets krav til beredskap for oljeomlasting, mener de at de samme kravene burde blitt stilt også til de som skal lete etter olje og gass i nord.

– Vi burde definitivt hatt en strengere oljevernberedskap ellers langs kysten, siden vi vet at det vil komme mer skipstrafikk langs kysten fremover. Og vi har en rekke eksempler på at når ulykken først er ute, så fungerer beredskapen for dårlig, sier Lars Haltbrekken.

– Flere øvelser bør vi definitivt ha, slår lederen av Naturvernforbundet fast.

Kunne vært løst før

– Vi tror at dersom miljøministeren i fjor ikke hadde svekket de miljøkravene som Miljøverndirektoratet hadde satt, så hadde vi sluppet hele denne ekstra runden. Hvis miljøvernministeren hadde stått på kravene fra sitt eget fagdirektorat, så kunne denne saken forhåpentligvis vært løst allerede i fjor.

Haltbrekken mener at vi ser et departement som kun følger råd fra sitt direktorat når det passer.

– Det har vi sett i en rekke andre saker, at Miljødirektorat blir skjøvet foran, ved at de sier at de bare følger råd fra direktoratet, mens de andre ganger har gått inn og svekket utslippstillatelsene.

NRK har ikke klart å få tak i representanter fra Klima- og miljødepartementet som kunne besvare kritikken fra Naturvernforbundet.