NRK Meny

Fornorskingspolitikk på høring

Fornorskingspolitikken overfor den samiske og kvenske befolkninga må granskast meir av ein eigen kommisjon. Det meiner SV og Samtinget. No skal det vere ei høyring for å avgjere om regjeringa skal gå vidare med dette eller ikkje. Det fortel leiar av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg.