Forhandler med Russland om Berg

Utenriksdepartementet er i forhandlinger med Russland om å få spiondømte Frode Berg hjem til Norge. Det ble opplyst på et møte i Utenriksdepartementet i Oslo i går der nærmeste familie, Bergs norske advokat og støttegruppa deltok.