Foreslått til hederspris - fikk smekk av fylkeskommunen

Ann Kristin Kvalsvik ble foreslått som kandidat til Finnmark fylkeskommunes bolystpris. Fylkesadministrasjonen valgte å føye til en kommentar som satte spørsmålstegn rundt hennes engasjement i hurtigbåtsaken.

1. maitale

Ann Kristin Kvalsvik har i lang tid sloss for bedre hurtigbåtforbindelser til Akkarfjord.

Foto: Allan Klo/NRK

– Min umiddelbare reaksjon var jo å flire av det hele, det må jeg innrømme. Samtidig underbygger det jo litt av den kritikken som har kommet mot fylkeskommunen og manglende saksbehandling, sier Kvalsvik.

– Likevel er det ikke helt fair å skrive noe som det der. Jeg oppfatter det som at de er dødelig fornærmet på meg, sier hun.

Hurtigbåtsaken

Ann Kristin Kvalsvik har i lang tid har stått på barrikadene i hurtigbåtsaken, der kritikken mot fylkeskommunen tidvis har vært av det ramsalte slaget.

Det fikk hun svi for, da kandidatene for Bolystprisen ble kjent. Av 13 kandidater fra hele fylket, var Kvalsvik den eneste som fikk en kommentar i margen signert fylkesadministrasjonen. Den lyder slik:

Noen av begrunnelsene henger sammen med uroligheter rundt fergesaken og er med negativt fortegn for Finnmark fylkeskommune.

Forundret ordfører

Akkarfjord ligger på den nordre delen av Sørøya, og representerer i så måte ytterkantene av Hammerfest kommune. Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) ønsker ikke å begi seg ut på teorier om bakgrunnen for fylkesadministrasjonens kommentar til en kandidat, men:

– Nå vet ikke jeg om dette er en intern kommentar fra fylkesadministrasjonens side, men når folk gjør en innsats for å holde liv i bygda og distriktene, blir det negativt om man skal sette pluss eller minus på folks engasjement, sier han.

Enstemmig

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad.

Foto: Maria Borch Mietinen, Finnmark fylke

Det var 13 kandidater til Bolystprisen, som skal stimulere bolyst og attraktivitet i lokalsamfunnene. Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap) understreker at det var et enstemmig fylkesutvalg som valgte en familiebedrift i Tana som vinnere, men påpeker at administrasjonen kunne spart seg for kommentaren.

– Jeg synes det er en uheldig formulering. Det er ikke problematisk å si at den ikke burde ha stått der, sier Sjåstad.

Krever unnskyldning

Den kraftigste reaksjonen kommer fra lokalpolitiker i Hasvik, Geir Iversen (Sp). I likhet med Kvalsvik har han sloss for bedre samferdselsforhold i sin kommune, og mener fylket med sin kommentar straffer de som representerer engasjement for nærmiljøet, i dette tilfellet i kampen for ferger og hurtigbåtruter.

Geir Iversen

Geir Iversen (Sp).

Foto: Erik Lieungh

– Jeg skjønner ikke motivet for fylkeskommunen å si noe slikt. Vil de skremme andre fra å gjøre en tilsvarende jobb? De bør snarest komme med en unnskyldning overfor Kvalsvik, sier Iversen.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra fylkesadministrasjonen, uten å lykkes.

Tilføyelse

Noen timer etter NRKs intervju med Runar Sjåstad, ba han om å få inn en tilføyelse i saken. Den ble sendt via sms, og lyder slik:

Flere forslagsstillere har helt eller delvis begrunnet sitt forslag i Kvalsvik «sin kamp» mot politikere og Finnmark fylkeskommune.
Mener at formuleringen er uheldig og ikke burde vært med i saksframlegg i den form uten ytterligere forklaring. Men her har saksbehandler prøvd å formidle forslagene på en pen måte.

Det hører med til historien at alle vi har intervjuet i denne saken, Kvalsvik inkludert, understreker at de endelige vinnerne av Bolystprisen også var de verdige vinnerne.