Foreslår større Kirkenes

Elsa I. Haldorsen i Sør-Varanger Venstre foreslår at byen Kirkenes skal bli større og ha Bjørnevatn og Hesseng som bydeler, kanskje med egne bydelsutvalg. Ellers burde også distriktene ha sine valgte bygdeutvalg som jobbet for sine bygder, mener Vesntre-politikeren. Når en deler det opp i slike arbeidsområder ville det ikke det vært farlig selv med kommunesammenslåing, sier Haldorsen til Sør-Varanger avis.