NRK Meny
Normal

Foreslår nye statlige arbeidsplasser til Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark har foreslått å opprette et nytt direktoratet med administrative oppgaver for alle landets fylkesmenn i Vadsø.

Ingvild Aleksandersen

Fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen, mener at forholdene ligger godt til rette for en ny større, administrativ enhet i Vadsø.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen, mener at forholdene ligger godt til rette for en ny og større administrativ enhet i Vadsø. Det er Kommunaldepartementet som har tatt fatt på planleggingen av en slik enhet.

– Det er et helt nytt direktorat, og man har god er faring med å opprette nye organisasjoner i Vadsø. Tidligere Hinas er et godt eksempel på det, sier Aleksandersen til NRK.

Samler fagfolk

Kommunaldepartementet har i lengre tid jobba med en effektivisering av de administrative oppgavene for fylkesmennene. Det nye direktoratet, Fylkesmennenes Fellesadministrasjon, skal føre til en samlet kompetanse og gi stordriftsfordeler. Forslaget om det nye direktoratet skal legges fram samtidig med den framtidig fylkesmannsstrukturen.

Statens hus i Finnmark

De ansatte på Statens hus i Vadsø er truet av sammenslåing med Troms, men Fylkesmannen i Finnmark foreslår å øke bemanningen i Vadsø.

Foto: Statsbygg

Fylkesmannen i Finnmark peker på politiske mål om å bruke kunnskap og bygge kompetanse i hele landet.

Hun peker blant annet på gode erfaringer med etableringen av NAV Innkreving i Bjørnevatn, Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø og Sykehusinnkjøp HF i Vadsø.

Uavhengig av om Fylkesmannen i Finnmark blir slått sammen med Troms eller ikke, foreslår Fylkesmannen i Finnmark at det nye direktoratet blir lagt til Vadsø.

Arbeidsplasser

Kommunaldepartementets dokumenter sier ikke hvor mange arbeidsplasser det kan bli snakk om i et nytt direktorat, men Aleksandersen mener det vil være et en god mulighet for Vadsø.

– Vi klarer å rekruttere folk med god kompetanse. Et mer variert arbeidsmarked i Finnmark og Vadsø vil være en styrke og gjøre det lettere å rekruttere enda flere flinke medarbeidere. Jeg tror vi i Finnmark ville klart å håndtere et slikt felles administrativt organ for alle fylkesmannsembetene når det gjelder personal og økonomi på en veldig god måte.

NRK har så langt ikke fått noe intervju med Kommunaldepartementet om denne saken.