Normal

Foreslår fullmakt til seg selv som hun allerede har

KIRKENES (NRK): En norsk-russisk avtale fra år 2011 viser at politiet har fullmakt til å stenge grensen på Storskog i Finnmark.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Foto: Tarjei Abelsen

I et høringssvar om innstramminger i utlendingsloven foreslår politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt at hun selv blir gitt fullmakt til å kunne stenge trafikken over den norsk-russiske grensen.

– Med høstens erfaringer friskt i minne, vil det etter vår mening være nødvendig å utrede muligheter for å fysisk stenge grensen for et tidsrom basert på en sikkerhetsvurdering, og at denne fullmakten vurderes tillagt politimesteren, skriver politimesteren i høringssvaret.

Har allerede fullmakt

En avtale som ble inngått mellom Russland og Norge i februar 2011 viser imidlertid at politimesteren allerede har denne fullmakten hun nå forslår i høringssvaret.

At politimesteren har denne fullmakten får også NRK bekreftet av flere kilder som representerer offentlige myndigheter.

Politimester Ellen Katrine Hætta ønsker ikke å gi noen kommentar til NRK, verken om forslaget om fullmakt, eller andre opplysninger rundt innholdet i høringssvaret.

Norsk-russisk grenseavtale

I den norsk-russiske avtalen fra 2011 står det følgende:

"Begrensning i eller stans av trafikken over grensepasseringsstedet kan besluttes av partenes kompetente myndigheter av helsemessige grunner, sikkerhetsmessige forhold, eller som følge av naturkatastrofer, epidemiske eller epizootiske sykdommer". Artikkel 5, norsk-russisk grenseavtale undertegnet 28.02.2011.

Avtalen som viser at politimesteren har fullmakt på grensa er samme avtale russiske myndigheter viste til da de i januar stoppet Norges returer av asylsøkere over Storskog.

Russiske myndigheter viste da til artikkel 5 i grenseavtalen og opplyste at sikkerhetssyn lå til grunn.

Flyktninger på Storskog

Politimesteren i Finnmark ønsker fullmakt til å kunne stenge grensa på Storskog, hvis det oppstår en ny asylstrøm, men ifølge en norsk-russisk avtale har politiet allerede denne fullmakten.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Bortvises før de krysser grensa

I høringssvaret kom det også fram at politimesteren i Finnmark støtter de foreslåtte endringene i utlendingsloven om at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling skal bortvises på grensa. Det gjelder blant annet personer som har fått asyl eller beskyttelse i et annet land, eller reist til Norge gjennom et land hvor vedkommende ikke var forfulgt.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet skriver imidlertid Hætta at lovendringen vil ha noen praktiske utfordringer.

Blant annet peker hun på at bortvisningen av asylsøkere må skje før vedkommende faktisk har krysset grensa til Norge. Dermed må vedtaket om bortvisning skje mens asylsøkeren fortsatt befinner seg i Russland.

Hætta påpeker at mens asylsøkeren befinner seg i Russland er det ikke anledning til å kommunisere med vedkommende.