NRK Meny
Normal

Foreslår at hun selv skal kunne stenge grensa mot Russland

Politimesteren i Finnmark foreslår at hun selv skal ha fullmakt til å fysisk stenge grensa mot Russland.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta ber regjeringen utrede muligheter for å fysisk stenge grensa på Storskog for et tidsrom basert på sikkerhetsvurderinger.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt foreslår å fysisk stenge grensa til Russland i tidsrom der man kan få lignende asylstrøm over Storskog som man opplevde i fjor høst.

Hun foreslår også at denne fullmakten legges til henne som politimester.

Det kommer fram i høringssvaret fra Finnmark politidistrikt til forslaget om innstramninger i asylpolitikken fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Bortvises før de krysser grensa

Hætta støtter de foreslåtte endringene i utlendingsloven om at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling skal bortvises på grensa. Det gjelder blant annet personer som har fått asyl eller beskyttelse i et annet land, eller reist til Norge gjennom et land hvor vedkommende ikke var forfulgt.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet skriver imidlertid politimester Hætta at lovendringen vil ha noen praktiske utfordringer.

Blant annet peker hun på at bortvisningen av asylsøkere må skje før vedkommende faktisk har krysset grensa til Norge. Dermed må vedtaket om bortvisning skje mens asylsøkeren fortsatt befinner seg i Russland.

Hætta påpeker at mens asylsøkeren befinner seg i Russland er det ikke anledning til å kommunisere med vedkommende.

Etterlyser økt politiberedskap

Politimesteren etterlyser derfor en mer utfyllende instruks for hvordan politiet skal praktisere en eventuell lovendring.

– Det bør klargjøres om det er meningen at man fysisk skal hindre grensepassering, skriver Hætta.

Hun mener det må klargjøres hvilke grupper som skal bortvises og hvilke kriterier som skal være oppfylt. Hætta ser også behov for betydelig opplæring og økt politiberedskap på Storskog.

– Med høstens erfaringer friskt i minne, vil det etter vår mening være nødvendig å utrede muligheter for å fysisk stenge grensen for et tidsrom basert på en sikkerhetsvurdering, og at denne fullmakten vurderes tillagt politimesteren, skriver politimesteren.