NRK Meny

Foreslår å utvide nettolønn

I revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag foreslår regjeringen å utvide nettolønnsordningen for skipsfarten. Bevilgningen i tilskuddsordningen blir foreslått økt med 27 millioner kroner.