Foreldre i retten: Lærerne overså mobbing og brukte vold mot gutt med ADHD

Mobbingen ble bare verre gjennom fem skoleår, og lærerne brukte vold mot gutten med ADHD, hevder foreldrene. Nå krever de millionerstatning fra Berlevåg kommune.

Advokat Jørn J. Lyche

SJUSIFRET KRAV: Advokat Jørn Johannessen Lyche fører saken for foreldrene til gutten, og mener saken kan få betydning for mange andre elever.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kommunen selv sier de har satt inn store ressurser for å hjelpe gutten og avviser alle anklagene.

Hele denne uka er satt av til å gå gjennom saken i Øst-Finnmark tingrett. Foreldrene vil bevise at skolen ikke stoppet mobbingen av gutten, og at lærerne brukte brutale metoder for å takle den utagerende adferden hans.

Advokat Jørn Johannessen Lyche har prøvd å få til et forlik med Berlevåg kommune, uten hell.

– Det viktigste er at kommunen stilles til ansvar. Denne saken kan ha betydning for andre barn som har blitt krenket av rektor og lærere ved skolen i Berlevåg, og for andre barn i den norske skolen, sier Lyche.

– Det er viktig at foreldre tør å sette ned foten når deres barn krenkes av dem som er satt til å passe på dem.

Mor: – Lærerne satt på ham

I retten kom det fram at gutten i utgangspunktet var ganske flink på skolen. Men han kom lett i konflikt med andre elever og kunne bli svært sint og utagerende. I tredje klasse fikk han diagnosen ADHD. Moren hans er opprørt over lærernes håndtering av sønnen.

– De har holdt ham, sittet på ham og låst ham inne på et toalett.

– Hva slags bevis har dere for at det har skjedd?

– Rektor ringte og informerte meg om en situasjon, og så har jeg sett selv at lærere har sittet på ham, sier moren, som hadde kontorplass med utsikt til skolegården.

Advokat Lene Sandberg, rektor Ingvild Sehl, rådmann Per Øivind Sundell

Advokat Lene Sandberg mener rektor Ingvild Sehl har gjort det hun skulle for å hjelpe gutten med ADHD. Til høyre Berlevågs rådmann Per Øivind Sundell.

Foto: Knut-Sverre Horn

Søkte råd

Berlevåg kommune mener de har gjort alt som er rimelig for å hjelpe gutten. Advokat Lene Sandberg viste blant annet til at de sto klar med en ekstra spesialpedagog da han begynte på skolen, og at lærerne fikk særskilt opplæring i å takle ham når han ble aggressiv.

– Det ble innkalt bistand fra både PPT og BUP, og skolen har forholdt seg til de råd som er gitt fra fagpersonene der, sier Sandberg.

– Hva sier dere til anklagene om at lærerne har brukt hardhendte metoder?

– Det mener kommunen ikke er tilstrekkelig bevist, eller bevist overhodet.

Sjusifret krav

En sakkyndig rapport sier at opplevelsene har gjort gutten 35-40 prosent invalid. Kommunen bestrider rapporten og avviser erstatningskravet, som ifølge advokat Lyche vil bli sjusifret.

Foreldrene anmeldte også skolen til politiet, som henla saken bare noen dager før erstatningssaken kom opp. Nå håper de at søksmålet mot Berlevåg kommune gir dem oppreisning:

– Det viktigste er å få en unnskyldning fra kommunen. Han skal bli hørt for alt dette, sier faren.

Sorenskriver Steinar Langholm

Sorenskriver Steinar Langholm dømmer i saken mellom Berlevåg og foreldrene.

Foto: Knut-Sverre Horn