NRK Meny
Normal

Føler seg uthengt som kriminell

Reineiere føler seg uthengt som kriminelle etter at Fylkesmannen i Finnmark avlyste en kontroll av reintall.

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Distriktsleder Hans Ole Eira hadde med 13 andre andelsledere møtt opp til reintelling. Siden to ledere ikke kunne stille, utsatte fylkesmannen i Finnmark tellinga. Nå får de alle løpende tvangsmulkt om tellinga ikke gjennomføres innen 31. desember.

Foto: Liv Inger Somby

Det er tidlig i november og reinen skal snart flyttes til vinterbeite. Først skal 14 reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark gjennom offentlig kontroll og telling av rein.

Rein

I 2014 viste tallene at det var 20.000 reinsdyr for mye på Finnmarksvidda. I april i år gikk fristen ut for å redusere reintallet i de ulike siidaene.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Men for reinbeitedistrikt 26 Lákkonjarga, ble tellinga derimot avlyst rett før de skulle i gang.

– Vi hadde stilt opp og forberedt oss til å telle dyrene våre, og Fylkesmannen hadde stilt opp med bortimot 30 tellere. Alt var tilrettelagt for telling. Men så valgte han å avlyse, sier distriktsleder Hans Ole Eira for reinbeitedistrikt 26, Lákkonjarga, til NRK.

Det var avisa Altaposten som omtalte saken først.

Utsatte tellinga

Årsaken var at 14 av 16 andelsledere var møtt opp. To møtte Ikke opp på grunn av private årsaker. Da valgte Fylkesmannen i Finnmark som offentlig kontrollør å avlyse tellinga.

Nå i ettertid har reineierne i distriktet fått varsel om løpende tvangsmulkt om tellinga ikke gjennomføres innen 31. desember.

– Vi føler oss uthengt som kriminelle, selv om ingen har nektet å stille opp på dette, sier Eira.

Alle i distriktet må møte

Reidar Olsen

Konstituert reindriftsdirektør Reidar Olsen sier tellingen kunne vært gjennomført på de som var møtt opp. Likevel sto de to andelslederne som ikke kom for en så stor del av flokken, at han forstår fylkesmannen utsatte den.

Foto: Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er klageinstans, og har snakket med Fylkesmannen om denne saken.

– For det første er det helt klart beklagelig at folk som gjør den store jobben med å samle flokken, ikke blir telt. Så skjønner jeg også at det kan virke litt tøft og da få et nytt pålegg og skulle samle flokken igjen, men det ulovlige forholdet omfatter egentlig alle som ikke er blitt telt, sier konstituert reindriftsdirektør Reidar Olsen.

– Det er distriktet som er innkalt for telling, for distriktet har et felles ansvar for å fremstille flokken. Den enkelte siidaandelsleder kan da ødelegge veldig mye for fellesskapet.

Omtales som kriminelle

Distriktsleder Eira skjønner på sin side ikke hvorfor brevet omtaler ulovlige forhold.

– Jeg kan ikke bare godta at vi blir gjort til kriminelle på grunn av Fylkesmannens avgjørelse om å utsette tellinga.

Likevel har de fått varsel om reaksjoner, og distriktet må gjennomføre telling før 31. desember. Ellers påløper en tvangsmulkt på 2 kroner per rein fram til telling foretas.

Rein på Sømna.

Reindriftsstyret kan gi pålegg til siidaer om å bringe eventuelle ulovlige forhold til opphør. Tvangsmulkt eller bøter er et slikt virkemiddel. Det kan fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag, uke eller måned.

Foto: Herdis Arnes Solheim

At Lákkonjarga må telle på nytt er ikke enestående. Flere andre distrikt har også fått den samme beskjeden om ny telling, eller tvangsmulkt fram til telling er gjort.

– Det blir veldig utfordrende for nå er det nesten ikke snø her, kun 10 til 15 centimeter, og det er dårlig is på vannene. Men vi får bare prøve å få til en telling før nyåret, sier Hans Ole Eira.