NRK Meny
Normal

Flyktningstrømmen: Vurderer flere patruljer på grensa til Russland

Hvis strømmen av asylsøkere øker, vil politiet vurdere intensivert patruljering i grenseområdene.

Grensestolpe i Pasvikelva

NY INNFALLSPORT: Stadig flere asylsøkere kommer inn i Norge via Russland. Hvis flyktningstrømmen øker brått, kan det bli nødvendig å patruljere grenseområdene, som her i Pasvik i Øst-Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det går fram av en pressemelding fra Politidirektoratet fredag. Øst-Finnmark og Østfold er politidistriktene som har merket mest til den økte pågangen av asylsøkere i år.

De siste anslagene tyder på at det i år kan kan komme nesten dobbelt så mange asylsøkere til Norge som tidligere antatt.

Myndighetene har tidligere lagt opp til at det kommer 11.000 asylsøkere, men nå regner de med at det kan bli opptil 20.000.

Beredskapsplan

Derfor har Politiets utlendingsenhet (PU) laget en ny beredskapsplan for masseankomst av asylsøkere.

Hvis en slik situasjon oppstår, kan det bli aktuelt med ekstraordinær grensekontroll og intensivert patruljering i grenseområdene i Finnmark og Østfold, melder Politidirektoratet.

NRK har bedt Politidirektoratet utdype hva tiltakene innebærer i praksis, og si noe om hva som skal til før de trer i kraft, men får til svar at de vil komme tilbake til saken mandag.

Det er Justisdepartementet som fatter vedtak om disse tiltakene hvis situasjonen skulle oppstå.

Nærmere 270 asylsøkere har til nå i år kommet over den russisk-norske grensen i Finnmark. I det siste har det kommet 10 og 20 daglig, og hotellene i Kirkenes har vært fulle.