Flest hjerteinfarkt i Finnmark

Finnmark er fylket mot strømmen hvor det blir stadig flere hjerteinfarkt, mens landet for øvrig faller med 3% årlig. Det viser pasientdata fra hjerteinfarktregistret. Troms fylke faller mest og har hele 59 % lavere forekomst enn i Finnmark. Finnmark Krf ønsker nå at innsatsen mot hjerteinfarkt i Finnmark må forsterkes, og vil prioritere forbyggende helsearbeid.