Flest fiskere i Nordkapp

Antall fiskere i Finnmark er i vekst, og ved årets slutt var det registrert 1.375 fiskere bosatt i Finnmark, noe som er en økning på 23 fra 2016. Nordkapp er kommunen med flest fiskere. Ifølge Nordkappregionen Næringshage er det 172 registrerte fiskefartøy og 226 fiskere i kommunen, noe som utgjør åtte prosent av befolkningen.