NRK Meny

Flere til Norge

Hittil i år har over 2000 flyktninger søkt asyl ved Storskog grensestasjon, mens bare 14 stykker har funnet veien til grensestasjonen i Nord-Finland. Kommandør Jussi Sainio fra Laplands grensevakt mener Norge tiltrekker flyktninger av flere grunner. Blant annet fordi det er bedre forbindelser fra Murmansk til Norge enn til Finland.