Flere omkomne i trafikken

Det har vært en økning på over 30 prosent i tallet på omkomne i trafikken så langt i år. Ifølge tall fra Trygg Trafikk har minst 15 personer omkommet i trafikken på landsbasis så langt i juli, noe som er høyere enn i fjor. Dødstallene har holdt seg lave i flere år, men trenden er nå i ferd med å snu. Det bekymrer Trygg Trafikk, som advarer mot uoppmerksomme sjåfører.