Flere gjennomfører videregående i Finnmark

Andelen elever som fullfører videregående innen fem år, har økt til 73 prosent i løpet av de siste årene. Finnmark ligger fortsatt på bunn, men avstanden til de andre fylkene minker.

Hammerfest videregående skole

Antall elever som gjennomfører videregående opplæring i Finnmark vært dårligst i landet, men nå minker avstanden til resten av fylkene.

Foto: Allan Klo

– Etter mye kritikk, svette og fortvilelse fordi vi var dårligst i landet, som vi fortsatt er, så er det veldig gledelig i dag å se at vi har gjort en sånn økning, sier Johnny Ingebrigtsen (SV) som er hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Finnmark fremdeles fylket med den laveste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse, men gapet til de andre fylkene minker. Av dem som startet på videregående i 2006 hadde knapt 50 prosent av elevene i Finnmark fullført med studie- eller yrkeskompetanse fem år senere, rundt 20 prosentpoeng lavere enn i landet samlet sett.

Skolerapport

Hovedutvalgsleder for kompetanse, Torbjørn Røe Isaksen, syntes statistikken til Statistisk sentralbyrå er oppløftende, men sier man fortsatt har en aktiv jobb å gjøre.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

For 2011-kullet i Finnmark hadde andelen gått opp til over 64 prosent.

Økning også på landsbasis

– Det er virkelig bra at det i Finnmark er en klar og tydelig oppgang og det burde gi ekstra inspirasjon og motivasjon for alle som har jobbet med dette, til å fortsette det viktig arbeidet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Han kan også glede seg over tallene på landsbasis. 73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011, har fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden, viser statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

– Jeg tror det handler om målrettet systematisk innsats. Det handler om kvalitet i skolen og det handler om engasjerte lærere, ikke gir slipp på elevene og arbeid over tid. Også er det faktisk sånn nå at vi har de beste gjennomføringstallene noen gang, men vi er fortsatt ikke i mål, for fortsatt er 73 prosent for lavt, sier Røe Isaksen (H).

Han har ambisjon om at 90 prosent skal fullføre videregående skole innen fem år etter at de har startet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener de ferske tallene fra SSB er godt nytt for Norge.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Flere kvinner enn menn fullfører

Kvinner gjennomfører i noe større grad enn menn. 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene besto den videregående opplæringen i løpet av fem år. Blant de mannlige elevene gjennomførte 68 prosent videregående skole i løpet av fem år.

Andelen som fullfører innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden målingene startet. De nye tallene viser at økningen har fortsatt fra 72,6 prosent i fjor til 73 prosent i år.

– Frafall i skolen er en av våre største utfordringer. Jo flere som fullfører videregående skole, jo færre risikerer vi at havner på Nav. Derfor er dette gode nyheter både for den enkelte elev og for Norge, sier kunnskapsministeren.

Undersøkelser har vist at ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring har lavere inntekt som voksne, og større risiko for å bli varig uføre.

Alta skole

Alta videregående skole er Finnmarks største skole med rundt 1000 elever og 200 ansatte. Totalt er det ti videregående skoler i fylket.

Foto: Kai Erik Bull

Fortsatt ikke i mål

Selv om tallene for Finnmark er positive, er det fortsatt færrest elever i landet som gjennomfører videregående opplæring i fylket.

– Vi har både satt inn flere tiltak for å gjøre kvaliteten i skolen bedre. Det er viktig fordi vi vet at hvis man starter på videregående skole og har to i snitt så er det stor sjanse for at du vil slite med å gjennomføre videregående skole. Vi har også økt læringstilskuddet med 20.000 kroner i løpet av denne perioden, og det gjør at flere framover vil få lærlingplass forhåpentligvis fordi bedriftene blir belønnet for det, sier Torbjørn Røe Isaksen.