Fiskernes fremtid avhenger av kvoteutvalget – leverer sin innstilling klokken 10.00

Kvoteutvalget har jobbet med hvordan kvotesystemet i fiskeriene bør innrettes for fremtiden. I dag overlever de sin innstilling til fiskeriminister Per Sandberg.

Fiske i Nord-Norge

I dag overleverer kvoteutvalget sin offentlige utredning. De har hatt en gjennomgang av dagens kvotesystem i tillegg til alternative kvotesystemer.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Kvoteutvalget overleverer innstillinga si (NOU) onsdag 14. desember kl. 10.00. Pressekonferansen kan du følge her.

Utvalget har være ledet av Arild Eidesen som førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

– Eidesen-utvalgets arbeid er viktig for fiskernes fremtid, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebgrigtsen til Norges Fiskarlag.

Han er meget spent på hva utvalget er kommet fram til.

– Vi som er fiskere er avhengig av at det er forutsigbarhet frå år til år i de grunnleggende forutsetningene våre. Mitt håp er at arbeidet som er gjort i Eidesen-utvalget skal ende opp i en god avklaring om meir stabile vilkår for oss som skal høste av de viktige ressursene i havet.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Trengte modernisering

– Vi har laget oss et regelverk som setter mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sa daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker når det ble kjent at en utvalg skulle se på regler for fiskekvoter.

Hvordan den enkelte kan drive sitt fiske bestemmes i stor grad av kvotesystem. Aspaker mente at systemet vi har ikke er særlig fleksibelt.

Elisabeth Aspaker lyttar

Tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker mente systemet var modent for forenkling og modernisering.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Hun trakk fram at det i dag for eksempel ikke er mulig å ”prøve seg fram” i nye fiskerier for eksempel i en sesong ved å skaffe seg en kvote for dette ene året, uten å investere i tillatelser til store verdier.

– Det er ikke mulig å justere aktiviteten litt ned det ene året i ett fiskeri og tilsvarende opp i et annet, hvis det skulle passe. I mange fartøygrupper hører en rekke fiskeslag med i en ”pakke”, og andre er utelukket.