Fiskeren har akkurat investert i ny båt: – Man får litt vondt i magen

Fiskeren Sondre Kristoffersen synes det er drastisk og trist at ICES nå foreslår å kutte torskekvoten. – Det er jo fisk overalt, sier han.

Sondre Kristoffersen går opp leideren fra flytekaia i Alta

– Å kutte torskekvoten med 20 prosent er drastisk og trasig, sier fisker Sondre Kristoffersen etter at havforskningsrådet anbefaler å redusere kvoten for torsk med 20 prosent til neste år.

Foto: Eirik Hind Sveen

– Man får litt vondt i magen når man akkurat holder på å investere for opp mot 100 millioner. Jeg måtte begynne å regne og se på hvordan vi skal få denne kabalen til å gå opp, sier fisker Sondre Kristoffersen.

Han har som mange andre fiskere opplevd et svært godt torskefiske det siste året. Han fortsetter nå sin satsing på hvitfiske og investerer i en ny fiskebåt til nesten 100 millioner kroner.

Fiskeren i Alta sier han har liten forståelse for at Det internasjonale havforskningsrådet ICES nå mener at han skal fiske 20 prosent mindre torsk neste år.

– Det har vært masse fisk helt fra Vardø til Lofoten. Det er jo fisk overalt. Jeg hører bare positive tilbakemeldinger fra alle mine fiskekollegaer. Jeg klarer ikke å forstå det der, sier Kristoffersen.

Flagget ut - kommer hjem

Fisker Sondre Kristoffersen sier han håper kuttet i kvoten ikke blir gjennomført. – Dersom det ikke går får vi bare slå oss opp på noe annet, det er bare sånn det er i fiskerinæringa.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Må ta hensyn

Men fisketoktene som er gjort i Barentshavet av ICES viser en nedgang i torskebestanden.

– Vi har sagt i tre år at torskebestanden er over toppunktet og er nå på vei ned. Det er absolutt en venta nedgang vi ser nå, sier havforsker Harald Gjøsæter.

Han og resten av rådet kommer hvert år med sin anbefaling på hvor stor neste års torskekvote på både norsk og russisk side av Barentshavet skal være. Det er særlig den delen av torsk som skal gyte kommende vinter som legger grunnlaget for hvor stor kvoten skal være.

Og det er blitt mindre av gytebestand for torsk det siste året, noe man må ta hensyn til sier havforskeren.

– Det vil være slik at det i perioder virker som det er veldig mye fisk som kunne vært fiska uten at man hadde fiska ut bestanden. Men, man vil heller ha et relativt høyt nivå over lang tid, enn å ta ut alt som er mulig hvert år.

Harald Gjøsæter

Havforsker Harald Gjøsæter, sier nedgangen er en del av en naturlig svingning og er ikke dramatisk.

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

– Vil påvirke aktiviteten

Norges Råfisklag er ikke fornøyd med forslaget om å kutte torskekvoten 178.000 tonn.
På norsk side utgjør det rundt 8 vogntog med torsk mindre – hver eneste dag.

Men en kvotenedgang vil ikke nødvendigvis bety en økonomisk nedgang for fiskerne, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland.

– Når kvotene går ned så vil de aller fleste regne med at prisene vil gå opp. Så akkurat hvordan det vil slå ut for fiskeflåten er det vanskelig å si noe om, men aktivitetsmessig er det ingen tvil om at en kvotenedgang vil påvirke aktiviteten.

Han sier at den norsk-russiske fiskerikommisjonen historisk sett har vedtatt høyere kvoter enn det som har blitt anbefalt av havforskningsrådet.

Assisterende direktør i Råfisklaget Svein Ove Haugland

Assisterende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.

Foto: Klemet Anders Sara/NRK