Fiskere frykter at livsgrunnlaget forsvinner etter regelendringer

Små samfunn kan havne i krise og flere fiskere er forbanna, etter at reglene ble endret på kort varsel.

Svein Lyder

Svein Lyder, her fotografert i Dyfjord, frykter han må gi opp livet som fisker etter han har mistet retten til å fiske like mye som han gjorde før.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er en alvorlig situasjon, sier gründer og fisker Svein Lyder.

Han omtaler regelendringene innen fiskeri som kom 21. desember i fjor, de fleste av dem med effekt fra nyåret. Torskekvoter har blitt kraftig nedjustert og mange får ikke fiske etter kongekrabbe og blåkveite.

Lyder er fortvilet over situasjonen han har havnet i. Fiskeren som har etablert fiskemottak og livslyst i den lille bygda Dyfjord føler seg tvunget til gi opp livet som fisker.

– Familien vår mister halvparten av grunnlaget vi hadde. Båtene er heller ikke lenger lønnsomme, sier han.

Dyfjord

Her er bygda Dyfjord i Lebesby kommune i Finnmark. Svein Lyder har etablert fiskemottak og jobber selv som fisker her i området.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dårlig håndverk

Flere fiskere i Finnmark forteller om en lignende situasjon. Det er i all hovedsak fylkets særordning med åpen gruppe som er rammet. Gruppen gjør at ungdommer kan etablere seg i fiskeriyrket og sørger for at mange fiskere har et livsgrunnlag langs kysten.

Like før jul kom beskjeden om at kvotene justeres kraftig ned og flere båter vil i vår ikke lenger være godkjent for å fiske. Årsaken er at det har vært overfiske.

En av dem som er kritisk til de plutselige regelendringene er Høyres gruppeleder i Finnmark, fiskeren Jo Inge Hesjevik. Han er positiv til at regelendringer kommer, men er svært kritisk til at det skjer på veldig kort varsel.

– Det er blitt en rutine at slike regelendringer kommer over natten. Det er dårlig håndverk, sier han, som forstår fortvilelsen til de som er rammet.

– Det er uforståelig at dette ikke skjer med ett års varsel, slik at folk kan tilpasse seg, sier Hesjevik.

Jo Inge Hesjevik

Høyres gruppeleder i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, på kongekrabbefiske utenfor Lakselv.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Frykter liv kan gå tapt

Noen fiskere har fått beskjed om at de ikke lenger har lov til å fiske fra og med 1. mars i år. Hesjevik frykter at det sender mange fiskere ut i vinterstormene i januar og februar.

– Jeg frykter liv kan gå tapt, sier Hesjevik.

– Jeg vet at mange nå rigger om for å storme ut og fiske i januar og februar. Mange av dem kommer til å ha fartøy som er for små. Vi får bare håpe at resultatet blir bedre enn fryktet. Men dette er unødvendig. Det vitner om manglende forståelse.

Å gi to måneders amnesti er unødvendig, mener politikeren.

– Enten må man stå ved det og si at regelendringen gjelder fra 1. januar. Ellers må man gi ett års amnesti, slik at folk kan fiske om våren og sommeren.

Spørretimen på Stortinget

Harald Tom Nesvik i spørretimen på Stortinget.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Må få slutt på overfisket

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik mener kritikken hadde kommet uansett.

– Vi er nå nødt til å ta grep. Selv om vi har forståelse for at dette kan sette mange fiskere i en vanskelig situasjon, må vi få slutt på overfisket, sier han til NRK.

– Dette gjør vi nettopp av hensyn til fiskerne som nå rammes.

Han sier at kvotene for 2018 var satt altfor høyt, og at nedgangen for åpen gruppe dermed oppleves høyere enn for andre grupper.

– I realiteten er det andre som må betale for at ikke nedgangen skulle bli enda større for åpen gruppe, sier fiskeriministeren.