Fiskere frykter å bli kriminelle: – Vi må jo nesten være advokater for å fiske

Fiskere mener dagens regelverk er for komplisert, og frykter en liten feil skal gjøre dem til kriminelle. Det gjør en allerede hektisk hverdag enda mer stressende.

Veidnes

Svein Vegar Lyder er svært kritisk til både byråkratiet og regelverket som forvalter dagens fiskerinæring. Her sammen med kolleger i bransjen, i forbindelse med Discovery Channels TV-serie «Arctic Waters». Her var Svein Lyder hovedperson.

Foto: ITV Studios Norway

– Fiskeridirektoratet har egentlig vært med å lage et så rigid regelverk i fiskerinæringen, at de selv ikke forstår regelverket, sier fiskegründer Svein Vegar Lyder.

Hans båt ble fratatt kongekrabbefangsten i 2016 og 2017. Direktoratet mente de kunne gjøre det, fordi det ikke var to skippere på båten under fisket. Lyder nektet for at regelverket kunne tolkes slik.

Dermed saksøkte han staten, og fikk til slutt bekreftelse på at direktoratet hadde gjort en feil. Han fikk da tilbakebetalt 350.000 kroner, mot at han trakk søksmålet.

Lyder, som har tatt et oppgjør med byråkratiet tidligere, mener dagens regelverk er for komplisert.

– Vi må jo nesten være advokater for å gjøre yrket vårt. Det føles ut som de prøver å rive oss over ende, sier Lyder.

Han er svært kritisk til både byråkratiet og regelverket som forvalter dagens fiskerinæring.

Får kjeltringstempel

Fiskerne Kurt-Henry Nilssen og Sondre Kristoffersen er enig med sin kollega. Nilssen mener dagens regelverk på mange måter er usunt.

– Regelverket blir bare vanskeligere å forstå. Du vet nesten ikke hvilken fot man skal stå på, og trykker man feil får man kjeltringstemplet, sier Nilssen.

Flagget ut - kommer hjem

Fiskebåtreder og skipper Sondre Kristoffersen fra Alta mener at en liten feil kan bety bøter i hundretusenklassen, og medføre til at ærlige fiskere får et stempel som kriminell.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Fiskebåtreder og skipper Sondre Kristoffersen føler til tider at en liten menneskelig svikt kan få store konsekvenser, og at de dermed kan få et stempel som uærlige.

– Man prøver å gjøre en ærlig jobb, men man er redd for kontrollene fordi har man bommet på noe blir man tatt. Selv om man takserer ut av beste viten, sier Sondre Kristoffersen.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, ønsker et enklere regelverk. Han sier at det i dag er en regelverksjungel som fiskerne må forholde seg til.

Foto: Elisabeth Karlsen / Nordland fylkes fiskarlag

Krever et enklere regelverk

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, forstår sine fiskekollegaers frustrasjon. De har fått mange tilbakemeldinger om at dagens regelverk er kronglete.

Ingebrigtsen mener regelverket er blitt til, stykkevis fordelt over flere år, og det har gjort ting komplisert.

– Den jevne fisker må sette av mer og mer tid for å lese seg opp på regelverket. Regelverksjungelen er vanskelig å finne fram i, sier Ingebrigtsen, som legger til at de er inne i en prosess som skal gjøre regelverket enklere.

– Lover og regler skal følges, men det skal være så tydelig at den enkelte unngår regelbrudd.

Fiskebåtene til kai i Berlevåg

Flere fiskere føler i dag at de må ha en juridisk kompetanse for å høste av havets ressurser.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Tungrodd regelverk

I dag jobber Eidesen-utvalget med å få på plass et enklere regelverk.

Norges Fiskarlag har inntrykk av at situasjonen i næringen er bra, men at et tungrodd regelverk kan virke hemmende for dem som utøver yrket.

Fiskarlaget opplever også at mange av sakene de følger opp for sine medlemmer mot departement og fiskeridirektoratet vinner fram.

Sondre Kristoffersen mener et godt regelverk er viktig, men at de som forvalter regelverket må forstå at det kan gjøres feil ute på havet.

– Det er nok ikke sånn at man skal tukle så mye med systemet, men man skal heller vise mer skjønn, sier Kristoffersen.

Verken Nærings- og fiskeridepartementet eller Fiskeridirektoratet ønsker å kommentere saken.