Fiskebruk mistenkes for å utnytte utenlandsk arbeidskraft: Flere tør ikke gå til sak

Drømmen var å tjene nok penger til en start i livet. Men 11 litauere går nå til sak mot et fiskebruk i Nordkapp. – Vi fikk ikke pengene vi var lovet, forteller Laurynas Pauluskas.

Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaitye

Samboerparet Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaityte er to av de 11 litauiske fiskeriarbeiderne som nå går til rettssak for å få det oppgjøret de hevder å ha krav på.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Nå havner konflikten mellom de 11 litauiske fiskebrukarbeiderne og fiskebruket i Skarsvåg i retten. Flere av arbeiderne hevder å ha opptil flere hundre tusen kroner utestående.

For om lag ett år siden kom samboerparet Laurynas Paulauskas og Ziedune Grigaityte fra Klaipeda i Litauen til Fastlands-Norges nordligste bosetting. Fiskeværet Skarsvåg. De trosset mørke, kulde og lang reisevei av en eneste grunn: Penger.

– Dette er jo ikke akkurat noen drøm. Men kanskje kan det føre oss på vei mot noen drømmer, fortalte Laurynas Pauluskas til NRK sist vinter.

Håpet var at oppholdet på fiskebruket skulle skaffe inntekter nok til kanskje å starte en egen virksomhet. Uansett ville de tjene mange ganger mer enn de ville gjort dersom de hadde klart å skaffe seg en jobb i hjemlandet.

Hvis de hadde fått betalt som forventa.

– Jeg er klar over at ikke alle utenlandske arbeidere får problemer i Norge. Vi havnet vel bare på feil sted til feil tid, sier Laurynas.

Arbeid på fiskebruk

Enkelt, hardt men godt betalt arbeid skulle gi det unge samboerparet en trygg økonomi.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ikke betalt for overtid

Striden mellom de utenlandske arbeiderne i fiskebruket Johan B. Larsen i Skarsvåg dreier seg konkret om overtidsbetaling.

Litauernes advokat Lina Smorr hos advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS bekrefter at de har nå sendt stevning til Lofoten tingrett med utgangspunkt i et krav om overtidskompensasjon som varierer fra 40 000 til 150 000 for de enkelte arbeiderne. I tillegg kreves det erstatning som følge av urettmessig avskjed, som består av et element av økonomisk tap samt oppreisning.

–Her er beløpene ikke er endelig klarlagt enda, men kravene kan utgjøre betydelige beløp, all den tid flere av arbeiderne har reist hjem til Litauen og står uten jobb og inntekt, forklarer Smorr.

Etter det NRK forstår skal arbeiderne har tatt opp dette med arbeidsgiver, men fikk da bare beskjed om at de var vanskelige. Til slutt forlot arbeiderne Skarsvåg.

Smorr understreker at hun ikke vil forhåndsprosedere saken, men bekrefter at også Arbeidstilsynet har vært involvert i striden.

Minner om utnyttelse

Smorr legger til at det i tillegg til de 11 som nå gjennom rettsapparatet forsøker å få betalingen de hevder å ha til gode, også er flere andre arbeidere som ikke skal ha fått lønn som avtalt.

NRK kjenner til at det er flere enn de 11 som føler seg urettmessig behandlet, at det er noen som ikke har turt å gå til sak.

Samtidig som de litauiske arbeiderne jobbet ved anlegget hadde bedriften også norske arbeidere. NRK får bekreftet fra disse at de fikk overtidsbetaling for å utføre det samme arbeidet som litauerne.

– Sosial dumping er uhørt, slår en av arbeiderne ettertrykkelig fast. Han håper inderlig at gjestearbeiderne får det de mener å ha krav på.

– Ser fram til rettssak

Trond Svinø

Advokat Trond Svinø representerer selskapet Johan B. Larsen.

Foto: Tony Hall

Det er Lofoten-selskapet Johan B. Larsen som eier fiskebruket i Skarsvåg. Daglig leder Arne Johan Larsen vil ikke kommentere saken, men sier de ser fram til at saken blir behandla i retten.

– Da kommer forhåpentligvis sannheta fram, sier han.

Selskapets advokat, Trond Svinø sier innehaveren av fiskebruket ikke er enig i de påstander som er fremsatt fra noen av de ansatte.

– Men vi vil avvente å prosedere saken til den kommer opp for domstolen, sier Svinø.

Saken er foreløpig ikke berammet.