Fiskeaktiviteten pågår i Finnmark

Hovedtyngden av aktiviteten for kystflåten foregår nå i Finnmark. Det er i hovedsak fiske etter torsk, hyse og sei som dominerer fisket langs Finnmarkskysten. Norges Råfisklag melder at det i forrige uke ble omsatt for 242,5 millioner, og at totalt i år så har de omsatt for 6,940 milliarder. Det er 480 millioner mer enn på samme tid i fjor.