Fire parti med fellesforslag

KrF, Venstre, Høgre og Frp legg no fram eit fellesforslag. Også i dette forslaget ser dei svakheiter ved Gardermoen-avtalen. Partia meiner mellom anna at det i fellesnemnda må sitje like mange frå kvart fylke. Etter at Trine Noodt frå Venstre har lagt fram forslaget får ho replikk frå Ragnhild Vassvik, som kallar forslaga ønskjetenking.