Finnmarkskommuner – for små og svake

I et fremtidsperspektiv vurderes flere av kommunene i Finnmark som små og sårbare. Derfor foreslår Fylkesmannen sammenslåinger som vil resultere i at det blir 15 kommuner i Finnmark i første omgang, som på sikt skal bli fem regioner.

Mehamn

Fylkesmannen tilråder at kommunereformen videreføres med et langsiktig mål om å utvikle Finnmark mot 5-6 regioner.

Foto: Stian Strøm / NRK

Fylkesmannen har lagt fram sin endelige faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Finnmark, hvor det foreslås at de seks kommunene Alta/Loppa, Gamvik/Lebesby og Nesseby/Tana går sammen om å danne tre nye kommuner.

Kommunestruktur, Fylkesmannens forslag

Fylkesmannen i Finnmark foreslår overgang fra 19 til 15 kommuner.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Kommuner kan få nye oppgaver

Regjeringen og Stortinget har vedtatt kommunereformen som skal resultere i større og færre kommuner. Dermed kan kommunene få nye oppgaver, mens kartleggingen som Fylkesmannen har gjennomført i forbindelse med sin tilrådning viser at flere finnmarkskommuner allerede sliter med å levere velferdstjenester. Fylkesmannen påpeker dette i tilrådningen:

«For de fleste av fylkets kommuner vil det oppleves utfordrende å nå et mål om å bli en folkerik kommune i den størrelsesorden reformen legger opp til. Det er imidlertid Fylkesmannens oppgave å påpeke overfor disse kommunene at dagens kapasitet og kompetanse på flere områder allerede oppleves begrenset og på sikt kan bli for begrenset».

Regionmodell for Finnmark

Finnmarks kommuner burde jobbe mot denne modellen som viser fem regioner, mener Fylkesmannen.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Samarbeider allerede

En telefonsamtale til Gamviks ordfører Trond Einar Olaussen viser imidlertid at Fylkesmannens tilrådning ikke faller i god jord, til tross for at Gamvik og Lebesby allerede samarbeider på en rekke områder som helse-, barnevern og NAV.

Trond Einar Olaussen

Gamvik og Lebesby vil ikke tjene på å bli slått sammen, ifølge Gamviks ordfører Trond Einar Olaussen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Gamvik og Lebesby vil ikke tjene på å bli slått sammen, ifølge utredningen vi har gjort sammen. Vi er så små at vi allerede har lang erfaring med interkommunalt samarbeid og vi kan sikkert bli enda bedre på det, men når det gjelder å sammenslå kommunene så blir avstanden for stor, sier Olaussen.

Han bemerker også at Fylkesmannen tilsynelatende ikke har gjort seg noen tanker om hvordan lokaldemokratiet ivaretas. Ordføreren tror ikke sammenslåing med Lebesby vil gjøre noen av kommunene sterke eller robuste, som er målet med kommunereformen.

– Dette er innsigelsene vi har til jobben Fylkesmannen har gjort. Hvis målet er robusthet så må kommuner slå seg sammen på ordentlig og ikke flikke litt her og der slik at vi må gjennom nye prosesser senere.

Vanskelig å være liten

Fylkesmannen har begynt på såkalte statusbilder som skal utfylles av kommunene. Statusbildene kartlegger status på alle sider av kommunen som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter og lokaldemokratisk arena. Barnehage-, grunnskole-, helsetilbud og sosiale tjenester blir vurdert, i tillegg til sikkerhet og beredskap og planarbeid.

Mens de største kommunene i fylket ser ut til å utføre sine oppgaver forholdsvis greit, ser man at mindre kommuner gjennomgående sliter med blant annet små og sårbare fagmiljøer. En langsiktig utfordring for alle kommuner i Finnmark, er den demografiske utviklingen med en stadig eldre befolkning.

Fylkesmannen tilråder at kommunereformen videreføres med et langsiktig mål om å utvikle Finnmark mot 5-6 regioner. Flere ordførere i Finnmark er svært kritiske til det langsiktige målet.