Finnmarksbonde inspirerer andre

Ola Johansen er økologisk mjølkebonde i Pasvik. Som ein av 30 er han inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft. Målet med dette prosjektet er å inspirere andre til å bli økologiske matprodusentar. Johansen har vore med sidan prosjektet starta. Til no har inspirasjonsbøndene delt sin kunnskap med 4000 bønder og landbrukselevar over heile landet.

Ola Johansen
Foto: Tone Aandahl