Finnmarkinger taper i Nasjonal transportplan

– Vi er glemt, sier Svein Lyder ved fiskemottaket på Veidnesklubben. Fremtiden ved mottaket kan bli tøff uten utbedringer.

Veidnesklubben fiskemottak

Veksten til Veidnesklubben fiskemottak har betydd mye for næringslivet i en bygd som lenge lå brakk.

Foto: Privat

Fordeler man pengene i NTP per innbygger i de ulike fylkene, havner Finnmark på en desidert sisteplass.

På fiskemottaket på Veidnesklubben ønsker de å fortsette å vokse. Det vil bli tøffere uten en ny fiskerihavn og utbedret molo, sier fiskemottakets daglige leder Svein Lyder.

I regjeringens Nasjonal Transportplan som ble lagt fram sist uke, er det ikke øremerket bevilgninger til fiskerihavner i Finnmark før år 2024, noe Lyder er kritisk til.

Nytt liv til bygda

– Vi er ganske enkelt glemt. Vi får tilbakemeldinger på at vi gjør en god jobb, men vi ser ikke det i form av tildelinger og hjelp, sier Lyder.

Svein Lyder

Lyder er bekymret for bedriftens vekstmuligheter, uten det han mener er nødvendige utbedringer.

Foto: Allan Klo / NRK

Mottaket han leder har gitt nytt liv til en bygd der næringslivet lå for døden, med bare to aktive fiskebåter igjen.

Bedriften har investert 30 millioner i nytt fiskemottak, og nå har bygda 28 båter som leverer på Veidnesklubben.

Lyder ser for seg en like eventyrlig vekst videre, men det kan bli vanskelig uten nødvendige utbedringer.

I Nasjonal transportplan ligger det ingen nye fiskerihavnprosjekt i Finnmark før etter 2024. Deretter er det kun ferdigstillelse av havnene i Båtsfjord og Mehamn.

Fylkesvis fordeling av NTP per innbygger

Kr. per innbygger

Milliarder kr. i NTP

Buskerud

147 830

41,35

Hedmark

137 520

26,98

Nordland

110 143

26,75

Vest-Agder

107 432

19,78

Telemark

105 881

18,35

Aust-Agder

104 396

12,18

Hordaland

102 373

53,23

Sogn og Fjordane

97 219

10,72

Oppland

92 675

17,56

Østfold

80 098

23,46

Troms

60 858

10,08

Sør-Trøndelag

57 757

18,33

Møre og Romsdal

54 380

14,48

Oslo

53 542

35,70

Vestfold

53 106

13,12

Rogaland

47 498

22,42

Nord-Trøndelag

47 365

6,5

Akershus

42 987

25,98

Finnmark

36 507

2,78

Får fire ganger mer i Buskerud

– Man gråter nesten når man er nødt å betale skatt. Man jobber hardt og bruker pengene på å utvikle samfunnet vi bor i, men så går midlene til Oslo-gryta og andre sentrale strøk, sier Lyder.

En finnmarking får minst igjen for sine skattepenger i Nasjonal transportplan for 2018 til 2029.

Tall fra regjeringen.no viser at Finnmark er tildelt 2,78 milliarder, noe som tilsvarer litt over 36000 kroner per innbygger i perioden.

En innbygger i Buskerud vil for eksempel få fire ganger mer for sine skattepenger i Nasjonal transportplan.

Mener regnestykket er feil

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen sier til NRK at det er feil å dele opp regnestykket i fylker.

Frank Bakke-Jensen på sitt første Brusselbesøk som EU-og EØS-minister

Frank Bakke-Jensen mener regnestykket ikke kan deles inn i fylker.

Foto: Lorenze Vicencio / NRK

Han peker på de 1,6 milliardene som skal brukes på nye E6 over Kvænangsfjellet i Troms.

Samtidig vil det bli brukt 1,3 milliarder på RV 94 Skaidi-Hammerfest som utbedringstrekning.

Dette er penger som ikke er tatt med i Nasjonal transportplan, sier Bakke-Jensen til NRK.