Finnmarkingene vil ikke dele jakt- og fiskerettighetene sine med Troms

Naturen i Finnmark er noe som mange drømmer om, men når Troms og Finnmark blir et fylke, får ikke alle de samme rettighetene.

Hanne Aakerholm med ryper i sikte

I Troms er det Statskog som forvalter jakt- og fiskerressursene, mens det er Finnmarkseiendommen som gjør det i Finnmark.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Vår mening er helt klar, utmarksressursene skal være like tilgjengelig for oss i Troms, som for dem som bodde i gamle Finnmark, sier leder i Troms Jeger- og fiskerforening, Svein Edgar Pedersen, foran fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark.

Det er ikke lederen i Finnmark Jeger- og fiskerforening, Geir Thrane, enig i.

– Rettighetene er forbeholdt for dem som i dag bor innenfor det geografiske området som er Finnmark i dag, sier Thrane.

Finnmarkingene er anerkjent som rettighetshavere i sitt eget fylke, og har satt begrensinger for folk som kommer utenfra, både når det gjelder jakt og fiske.

Tilreisende vil for eksempel ofte betale 50 til 100 prosent mer enn finnmarkinger for et døgnkort, det vil si fra 400–500 kroner og oppover. (Se eksempler i faktaboks nederst i saken.)

Ørretfiske på Laksefjordvidda

Mange friluftsinteresserte som bor utenfor Finnmark i dag mener at det er for dyrt å fiske i fylket i dag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Flertallet vil ikke dele rettighetene

I en meningsmåling InFact har gjort for NRK, Nordlys og iFinnmark er svarene fra finnmarkingene at de ikke er spesielt interessert i å dele finnmarksnaturen med sine nye samboere fra Troms.

I Finnmark sier 66 prosent av dem som er blitt spurt nei til at naboene i Troms skal få jakte og fiske på likt grunnlag som dem.

Et flertall i Troms derimot svarer at de bør få like rettigheter til jakt og fiske i Finnmark som finnmarkinger har etter Finnmarksloven.

Her mener 55 prosent av de spurte at de bør få lov til å krysse den gamle fylkesgrensa for å ta del i godene til finnmarkingene.

Bente Haug

Styrelederen i FeFo, Bente Haug, er glad for at et flertall av finnmarkingene vil beholde Finnmarkseiendommen som det er i dag.

Foto: Allan Klo / NRK

Kan ikke bare forandre loven over natten

Styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo), Bente Haug, sier folk gjerne må diskutere saken, men at det i realiteten ikke er mulig å gi fra seg rettigheter som er vedtatt gjennom Finnmarksloven.

Haug opplyser at FeFo ikke er en frivillig organisasjon, hvor man kan endre vedtekter over natten.

– Bostedskravet er eksklusivt. I Finnmark har vi gjort et kartleggingsarbeid som viser at Finnmarkseiendommen forvalter 95 prosent av fylket, og man styrer dette etter lov vedtatt av Stortinget, sier styrelederen.

Bente Haug mener at Troms har hatt samme mulighet til å avklare hvem som skal ha jakt- og fiske-rettighter i egen region, slik at de kunne fått tilsvarende rettigheter som finnmarkingene.

Ryper i vinterdrakt skutt i oktober

Det er mange i Troms og resten av landet som ønsker å få de samme rettighetene som finnmarkingene har i dag.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Privilegerte finnmarkinger

Geir Thrane er ikke overrasket over at flere vil ha ha tilgang på fjellørreten og rypa fra Finnmark.

– Jeg kan godt skjønne at folk utenfra vil komme hit for å jakte og fiske, fordi vi er litt privilegerte med de mulighetene vi har, sier Thrane.

I Troms er det private grunneiere og Statskog som forvalter grunnen.

Også folk fra andre deler av landet har blitt frusterte, og følt seg eksludert fra de gode naturrettigehtene til finnmakingene; og i høst svarte vestfoldingene med å tredoble prisen på fiske for finnmarkinger i deres fylke.

Lederen i Finnmark Jeger- og fiskerforening vil ikke legge seg så mye opp i hvordan det styres, men han er full av lovord til hvordan Finnmarkseiendommen blir forvaltet på.

– Vi er meget fornøyd med måten lovverket blir håndtert. I de aller fleste saker som omhandler friluftsliv blir brukerne hørt, sier Thrane.