NRK Meny
Normal

Finnmark vil mangle 900 ansatte i 2016

Behovet for arbeidskraft med kompetanse øker i Finnmark, viser NAV Finnmarks årlige undersøkelse blant bedrifter.

sz049ad9.jpg

Flere bedrifter sier i undersøkelsen at de har problemer med å finne ansatte med rett kompetanse.

Foto: Åserud, Lise / NTB Tema

Mangelen på arbeidskraft som bedriftene oppgir, har økt med en tredel sammenlignet med fjoråret. Samtidig har andelen bedrifter som forventer økt sysselsetting blitt større, skriver NAV Finnmark i en pressemelding.

Arbeidsgivere i Finnmark vil mangle 900 ansatte i 2016

– Tyder på optimisme

– At man forventer økt sysselsetting, tyder på optimisme hos næringer i Finnmark. For NAV blir det en viktig jobb å bidra til å fylle behovet for arbeidskraft sammen med arbeidsgiverne, sier direktør i NAV Finnmark, Nina Haugen.

Fylkesdirektør i Nav Finnmark, Nina Haugen

Direktør i NAV Finnmark, Nina Haugen, tror det er en optimisme hos næringer i Finnmark.

Foto: Pressefoto / Picasa

I helse- og sosialnæringen, bygg- og anleggsbransjen, og undervisningsnæringen merker man størst mangel på arbeidskraft. Disse næringene i fylket har oppgitt at de forventer en dobling i mangel på arbeidskraft i året som kommer.

Mangler rett kompetanse

NAV skriver at mange av bedriftene i fylket oppgir at de har vansker med å få tak i arbeidskraft med rett kompetanse.

Sammenligner man med landsgjennomsnittet, opplyser nesten 60 prosent flere av bedriftene i Finnmark at de har fått for få kvalifiserte søkere til stillinger. Ansatte med helsekompetanse og lærere er de mest etterspurte.

I gjennomsnitt er det bare 14 prosent av bedriftene som har bruk for ufaglært arbeidskraft. Størst behov for ufaglærte er det i vare, hotell og restaurantnæringen.