Finnmark topper listen over en av Norges «kjedeligste» forbrytelser

Færrest folk, flest forbrytelser. Finnmark topper listen over miljøkriminalitet i Norge. Fire politidistrikter i landet nevner ikke engang miljøkriminalitet i sine årlige straffesaksrapporter.

Miljøkriminalitet i Alta

Ulovlig kjøring i terrenget er saker som politiet i Finnmark etterforsker mer av enn resten av landet. Over 40 prosent av sakene i fylket består av ulovligheter som blant annet dette bildet viser.

Foto: Helge Strøm

Det er store regionale forskjeller innen miljøkriminalitet. I Oslo er det kun registrert 37 saker det siste året. I Norges nordligste fylke, Finnmark, øker miljøkriminaliteten.

Med bare 1,5 prosent av Norges befolkning, har Finnmark hele 265 saker og 13 prosent av landets miljøforbrytelser – mer enn noen andre politidistrikter.

Finnmark er likevel langt over landsgjennomsnittet i oppklaring av miljøsaker. 77 prosent av sakene oppklares, i motsetning til 58 prosent i landet totalt sett.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

Mishandling og drap av rein har også stått på sakskartet til politiet i Finnmark det siste året. To personer i reindrifta har stått tiltalt for å ha imitert skader på reinsdyr for å få erstatning.

Foto: Veterinærinstituttet

– Kjedeligere enn annen kriminalitet

Miljøkriminalitet kan være alt fra ulovlig kjøring i terrenget til store, nasjonale saker av enorm politisk betydning. I Finnmark består ulovlig motorferdsel for over 40 prosent av sakene.

Leif Wasskog

Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Gøran Wasskog, frykter at miljøkriminalitet faller i kategorien kjedelig kriminalitet.

Foto: VENSTRE

Utenlandsk fangst av snøkrabbe i Smutthullet på norsk kontinentalsokkel har vært av internasjonal betydning. Økokrim tok saken da to reindriftsutøvere imiterte rovdyrskader på reinsdyr for å få erstatning.

Snøkrabbe på fiskemottak

Utenlandsk fangst av snøkrabber har vært på bordet til politiet i Finnmark. Det er en sak som har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

For mange kan miljøkriminalitet oppfattes som kjedeligere enn annen type kriminalitet. Én av dem som frykter det, er «leder Leif Gøran Wasskog i Naturvernforbundet i Finnmark.

– Det virker sånn. Men dette er vår felles arv som man skal ta vare på. Vi skal ha samme glede og nytte av det. Det er noe vi skal etterlate til fremtidige generasjoner, sier han.

Nasjonalt registreres det over 2000 saker relatert til miljøkriminalitet hvert år.

Likevel er ikke miljøkriminalitet én av fem prioriteringer fra politimesteren i Finnmark i det neste året.

– Miljø jobber vi med kontinuerlig. Vold og overgrep mot barn er integritetskrenkende og derfor viktigere enn andre ting, sier politimester Ellen Katrine Hætta til NRK.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Miljøkriminalitet topper listen over saker som politimester Ellen Katrine Hætta hadde på bordet i 2017. 265 saker falt innen denne kategorien i fjor.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Økokrim viktig i større miljøsaker

Miljøkriminalitet nedprioriteres generelt på nasjonal basis. Flere politidistrikter nevner ikke engang miljø i straffetallrapportene som presenteres hvert år.

I fjor foreslo et regjeringsutvalg å legge ned landets eneste politiavdeling for miljøkriminalitet i Økokrim. Samtidig blir flere alvorlige miljøsaker henlagt selv om politiet har alle bevisene.

– Vi frykter at politiets evne til å etterforske alvorlig miljøkriminalitet blir så redusert at det går utover rettssikkerheten, sa avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet til NRK i fjor.

Ulovlig kjøring i utmark

Denne typen ulovlig kjøring i naturen nedprioriteres av politiet. Politimester Ellen Katrine Hætta håper Økokrim beholder politiavdelingen for miljøkriminalitet.

Foto: Helge Strøm

Også i Finnmark er det bekymring hvis dagens spesialpoliti i Økokrim skal reduseres.

– Det har så stor betydning for små politidistrikt som Finnmark. Vi renner ikke ned dørene på verken Økokrim eller Kripos. Men når vi trenger det, er det alvor, sier politimester Hætta.

– Hva tror du konsekvensen kan bli hvis denne avdelingen forsvinner?

– Jeg tror at kvaliteten ute i politidistriktene går ned. Vi vil ikke kunne forfølge viktige straffbare forhold som betyr mye for ressursforvaltningen i landet, sier hun.