NRK Meny
Normal

Finnmark på tjuvfiske-toppen

To kilometer med ulovlig garn er beslaglagt i Finnmark alene så langt i år. På tross av økt innsats for å avdekke ulovlig fiske i nord, er problemet med tjuvfiske størst i landsdelen.

Ulovlig garn

INNDRAGNINGER: Statens Naturoppsyn har satt inn økte ressurser for å avdekke ulovlige laksegarn i år. Det har resultert i 43 inndragninger bare i Finnmark.

Foto: Privat

– Antallet garn vi tar inn i forhold til dager vi er ute på oppsyn har gått ned, men totalt antall på saker vi har avdekket er omtrent det samme som i fjor, sier Rune Somby som er oppsynsmann i Statens naturoppsyn.

Han forteller at problemene med tjuvfiske ikke er over, til tross for at han og resten av SNO har økt innsatsen for å avdekke ulovlig fiske.

Sålangt i år har de avdekket 62 ulovlige garn i Finnmark, fordelt på 43 inndragninger. Det har resultert i 10 anmeldelser.

– Rett og slett usmakelig

Somby tror mengden laks som befinner seg i nord gjør det attraktivt for tjuvfiskerne å prøve seg.

Rune Somby

OPPSYNSMANN: Rune Somby i Statens naturoppsyn sier de har fått inn nyttige tips som har hjulpet de i å avdekke ulovlige laksegarn.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– I høst fikk vi et tips fra publikum og da vi rykket ut fant vi to garnlenker. Det var 5 garn i den ene lenka og 8 i den andre, forteller han.

Garnlenkene sto i et munningsområde utenfor en elv som har en svak bestand man prøver å bygge ut.

– Det er fryktelig kortenkt å holde på sånn. Rett og slett usmakelig, sier Somby som minner om at det kommer folk etter oss som også skal nyte godt av naturressursene.

Han mener folk kan reglene, men at noen rett og slett ikke bryr seg om forbudet.

Belastning for en presset laksebestand

Oppsynsmannen er nå bekymret for at tjuvfisket legger belastning på en allerede presset laksebestand.

– Laksebestanden i Nord-Atlanteren har gått nedover og mange elver klarer ikke å produsere det de egentlig kan. Illegalt fiske på toppen av det kan få stor betydning for den enkelte laksebestanden, sier han.

Også i resten av Nord-Norge er tjuvfiske et stort problem, selv om Vest-Finnmark peker seg særlig ut.

laksegarn, illustrasjon

LAKSEGARN: Slik kan et laksegarn se ut. Bildet er et illustrasjonsbilde av en mann som bøter laksegarn.

Foto: Ođđasat / NRK

I Troms har den økte satsningen fra SNO for å avdekke ulovlig fiske gitt resultater.

– Et område i Troms har vært spesielt utsatt for mye ulovlig fiske. Der har det nå dempet seg litt, men vi kommer til å fortsette å ha høyt trykk der, sier Somby

– Kan være organisert

Leder for selskapet som forvalter laksebestanden i Altaelva, Tor Erland Nilsen, reagerer på at omfanget av tjuvfiske.

Tor-Erland Nilsen

BEKYMRET: Leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Tor Erland Nilsen, er bekymret for at ulovlig garnfiske etter laks i Finnmark er så utbredt.

Foto: Marte Lindi/NRK

– Når det er så omfattende må det være noe økonomisk gevinst i det. Da tenker man fort at det kan være noe som er organisert. Noen må jo ta imot all laksen, sier Nilsen.

Det kan ikke være laks kun til privat forbruk når oppsynet avdekker 2 kilometer med ulovlige garn i Finnmark alene, mener Nilsen.

Han skryter av jobben SNO gjør og ønsker et tettere samarbeid med de neste år i Altafjorden i form av forsterket vakthold.