Finnmark leder arbeidsutvalget

Den kommende fellesnemnda skal bestå av 36 medlemmer. 19 medlemmer fra Troms og 17 medlemmer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda velges fra Troms, nestleder fra Finnmark. Fellesnemnda skal velge et arbeidsutvalget bestående av 6 medlemmer fra fellesnemnda, 3 fra Troms og 3 fra Finnmark. Finnmark leder arbeidsutvalget. Øvrige utvalg som nedsettes av fellesnemnda skal ha like mange medlemmer fra de to fylkeskommunene.