Finnmark bruker mest på vei

Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner. Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Det er Finnmarkskommunene som bruker mest per innbygger på vei. Det viser en oversikt fra statistisk sentralbyrå. Regnet per innbygger var gjennomsnittskommunens brutto driftsutgifter til vei om lag 1 000 kroner i både 2014 og 2015. I Finnmark ble det brukt nesten 800 kroner mer per innbygger.