Fikk to milliarder mer for laksen enn året før

... og gir alle i selskapet en ekstra bonus.

Oppdrettsanlegg

Et av Grieg Seafoods anlegg i Vest-Finnmark. Selskapet har oppdrett i Finnmark og Rogaland i Norge.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

Oppdrettsselskapet Grieg Seafoods kunne i dag presentere et driftsresultat (EBIT) på 456 millioner kroner i fjerde kvartal i 2016.

Ifølge selskapet selv, er dette det beste kvartalet noensinne for oppdrettsselskapet.

Andreas Kvame

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafoods.

Foto: Grieg Seafoods

Selskapet skriver i sin børsmelding at resultatet er en konsekvens av høy laksepris, bedre produksjon og lavere dødelighet.

Det har ført til at den totale inntekten fra selskapet har gått fra cirka 4,6 milliarder kroner i 2015 til cirka 6,6 milliarder kroner i 2016.

– Det har vært et godt kvartal og bransjen som sådan har gjort det bra. Vi har spesielt gjort det bra i Finnmark og Rogaland, sier konsernsjef i Grieg Seafoods Andreas Kvame til NRK.

Anlegg i Finnmark

Alle de ansatte i Grieg Seafoods får nå en bonus, som følge av det høye resultatet i 2016.

Foto: Grieg Seafood ASA/Hung Ngo, Nyhetstjenester AS

Fikk ILA-utbrudd

Selskapet har også hatt et ILA-utbrudd i Finnmark, og sier at slaktevolumet i 2017 vil bli 3000 tonn lavere som følge av dette.

De estimerte kostnadene for dette er på 25 millioner kroner.

– Det er dumt når noe slikt skjer. ILA er vanskelig å forutse, og nå var det vår tur. Vi har fikset opp i det, fjernet fisken, vasket ned anlegget. Det blir tomt der fram til sommeren, da kommer det ny smolt, sier han.

Gir ansatte bonus

Selskapet har oppdrett i Finnmark, Rogaland, Shetlandsøyene og i British Columbia i Canada. De har størst produksjon i Norge, og har også den beste lakseprisen her hjemme.

Samtidig som selskapet gjorde et lønnsomt fjerdekvartal, så var slaktevolumet omtrent det samme som året før, noe som støtter oppunder selskapets forklaring på lønnsomhet, ved at de trekker fram laksepris og innsparinger i produksjonskostnader.

Som følge av det gode resultatet, skriver selskapet i børsmeldinga at de ansatte får utbetalt en bonus.

– Resultatene bygges opp av gode ansatte, og det setter styret pris på ved å gi alle de ansatte en bonus, sier Kvame.

Eksport laks 2017

Eksportprisen på laks har gått ned i 2017, men fortsatt holder prisen seg over de forrige årene.

Ønsker å øke

SSB rapporterer i år at prisen på eksport av fersk laks har hatt en nedgang i 2017. Samtidig ligger prisene fortsatt høyere enn i 2015 og 2016.

– Fortsatt er den på et hyggelig nivå. Det var ekstremt høy pris på slutten av året, og vi forventer nok ikke at det skal være like høyt, sier Kvame.

Selskapet har et forventet slaktevolum i 2017 på 70.000 tonn, noe som er en vekst på 8 prosent fra i fjor. Selskapet tar da høyde for tapet ILA-utbruddet i Finnmark vil gi.

Selskapet kommer til å bygge ut smoltanlegget i Adamselv i Finnmark fram mot sommeren 2018. De ønsker å doble kapasiteten på anlegget som i dag har 15–20 ansatte.

– Vi gjør en investering på 175 millioner kroner. Det fører til mer smolt, og flere ansatte i Finnmark, sier konsernsjefen.