Fikk asyl på Storskog selv om de ikke ba om det

Sjef for Politiets utlendingsenhet i Finnmark innrømmer at de ga migranter asylstatus på autopilot under asylkrisen på Storskog.

Flyktninger på Storskog

ASYL. Ikke alle som kom til Storskog ble spurt om hvorfor. Det førte til at et ukjent antall personer fikk asylstatus uten å be om det.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Det kan jeg ikke tallfeste, jeg førte ingen oversikt over det. Men at det kan være et betydelig tall, er mye mulig, sier Tor Espen Haga.

Han var ansvarlig for oppbyggingen av Ankomstsenter Finnmark og registrerings- og returarbeidet til norske myndigheter i nord.

Mange har forsvunnet

Utlendingsdirektoratets ferskeste tall viser at om lag 2000 av totalt 5465 asylsøkere som kom over Storskog, er reist til andre land etter ankomst. Hele 1217 personer er borte. Norske myndigheter vet ikke hvor de er.

I tillegg mangler rundt 50 asylsøkere fra direktoratets statistikk. Hva det skyldes, finner de kun ut om de leter opp hver enkelt sak, ifølge direktoratet selv.

Syriske flyktninger

ANSVARLIG. Sjef for Politiets utlendingsenhet i Finnmark, Tor Espen Haga, innrømmer at ikke alle måtte be om asyl før de fikk status som asylsøkere på Storskog.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Hvor mange av dem som kom som var migranter, er vanskelig å tallfeste, men mange hundre ble returnert av den grunn da de fikk spørsmålet på Storskog.

Det var kun i perioder at ikke alle fikk spørsmål om hvorfor de kom, sier Haga.

– Da vi fikk et større apparat på plass, fikk alle spørsmål om hvorfor de kom. Alle som ikke ba om asyl ble da returnert.

Det var i starten av november 2015 det først ble kjent at politiet returnerte et stort antall personer som aldri ba om asyl.

– Mange av de som kommer sier at de ønsker å komme til Norge for å jobbe eller studere, og at de kommer fordi det er bedre levekår her enn mange andre steder i verden, sa Ellen Katrine Hætta den gang.

Asylsøkere som kom over Storskog i 2015, fordelt på land. Grafikk

Opprinnelsesland for Storskogasylantene.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK