NRK Meny
Normal

Fersk minister vil være tøff mot reindrifta

Landbruksminister Jon Georg Dale sier han vil fortsette den samme harde linja som forgjengeren Sylvi Listhaug førte i reindriftspolitikken.

Reinspramming

Landbruksministeren (t.h.) møtte blant andre reindriftsutøver Máhtte Ánte Johansen Sara i Alta i dag.

Foto: Stian Strøm / NRK

Dale (Frp) er i Alta for å lære mer om reindrifta. Ministeren fikk i dag være med på reinpramming, der reinen blir fraktet med båt ut fjorden til sommerbeitet.

Dagens tur gikk fra Alta til Silla, ei øy helt ytterst i Altafjorden, ute i havgapet.

– Når man er ny statsråd, må man prøve å se hvordan ting fungerer i praksis. Reindriftsnæringen har jeg hatt lite erfaring med tidligere, så jeg er her primært for å se hva slags utfordringer næringen har, og lære mer om hvordan de løser utfordringene, sier Dale.

Skal være tøff

Landbruksministeren har selv vokst opp på et småbruk i Volda i Møre og Romsdal, men ministerposten rommer mer enn gårdsdrift, og reindrift er noe ministeren selv sier han har mye å lære om.

I 2014 avslørte NRK at mange reineiere som skulle ha redusert størrelsen på flokken, hadde gjort det motsatte.

Tidligere Landbruksminister Sylvi Listhaug, forgjengeren til Dale, satte strenge krav til reindriftsnæringa om at tallet på rein måtte ned.

Reinspramming

Dagens tur gikk fra Alta til Silla, ei øy heit ytterst i Altafjorden, ute i havgapet.

Foto: Stian Strøm / NRK

Hun satt en øvre grense på 148 800 reinsdyr. I august i fjor la Listhaug fram en rapport som viser at måltallet er nådd, og truet med bøter for dem som ikke hadde fulgt påleggene.

Dale sier han vil fortsette samme linje som Listhaug, men skryt av hva næringen har gjort så langt.

– Jeg synes veldig mange aktører har gjort en god jobb med å ta ned reintallene, og det fortjener næringen ære for. Den jobben har de gjort fordi de har sett at det var nødvendig, og at det styrker grunnlaget for reindriftsnæringen over tid, sier han.

– Samtidig er det noen som gjenstår, som ikke har fulgt opp, og dem har jeg klare forventninger til, sier Dale.

«A4-minister»

Dale understreker at han også vil bruke statens virkemidler, og at de som ikke følger opp, heller ikke er tilskuddsberettiget.

Máhtte Ánte Johansen Sara eier reinen som i dag skal på sommerbeite.
Han forteller at han foreløpig har merket lite til at det sitter en ny minister på toppen av Landbruksdepartementet.

– Nei, det har jeg nok ikke, fordi Listhaug fullførte jo reduksjonen, slik jeg har forstått det, sier han.

Johansen Sara har ikke noe imot linja Listhaug, og nå Dale, har lagt seg på, men skulle ønske at reduksjonskrava var delt inn på en anna måte.

– Jeg synes de burde gå litt ifra denne A4-tenkemåten. Et reinbeitedistrikt kan jo ha flere siidaer som har forskjellige beiteområder og da er det nok naturlig at hvert siida får sitt eget øvre reintall.