Ferga i Loppa kan ikke brukes av bevegelseshemmede

En 40 år gammel reserveferge som er satt inn på Loppasambandet i Finnmark hindrer mange i å reise. Nå er de ansvarlige klaget inn for diskriminering av bevegelseshemmede.

Ferga «Hårek»

FANGET PÅ DEKK:Rullestolbrukere kommer seg ikke opp fra bildekket på ferga, og der harde heller ikke lov til å oppholde seg under transport.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Mens de moderne gassfergene som til daglig drifter sambandet er på service, har Boreal Transport valgt å sette inn «Hårek» – en passasjerferge som ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. Selv folk med stokk og krykker får problemer med å komme opp og ned i bratte trapper og over høye terskler, mener passasjerer NRK har snakket med.

– De som ikke har beina i orden kommer seg ikke ned, og det er kjempebratte trapper, sier Magnor Korsgård.

Fanget på bildekket

Ferga «Hårek» har nå trafikkert Loppasambandet i over en måned uten at noe er blitt gjort.

– Mennesker i rullestol har ikke mulighet til å forlate bildekket, hverken under overfart eller ved en eventuell ulykke. Denne gruppen reisende blir gisler på bildekket på en overfart som tar 1,5 timer over et av de mest værharde havstrekkene på norskekysten.

Det skriver rådet for mennesker med nedsatte funksjonsevner i Hasvik kommune. Formannskapet i Hasvik har reagert med å klage Finnmark fylkeskommune inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Langvarig fergekaos har for lengst fått ordføreren til å kreve at staten overtar ansvaret for rutene.

Bratt trapp på ferga «Hårek»

Den bratte trappa er et problem for alle som bruker stokk eller krykker.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Boreal Sjø AS sier at det har vært helt nødvendig å sette inn «Hårek», fordi det var hull i skrogene på fergene som trafikkerer sambandet. Daglig leder Steinar Mathisen sier de jobber på spreng for å løse utfordringen, og håper å kunne sette en dato når han møter fylkeskommunen i neste uke..

– Slapp kontrakt

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt

Foto: Robin Mortensen / NRK

Fylkespolitiker Bengt Rune Strifeldt (Frp) tok opp saken for en måned siden.

– Det er utstrakt bruk av reserveferger med redusert kapasitet og dårlig utforming, sier han.

Strifeldt har fått opplyst at det er en diskusjon mellom selskapet og fylkeskommunen om båten skal være universelt utformet eller ikke.

– Jeg vil si at det vitner om mangel på bestillerkompetanse hvis man ikke har klart å definere at det er et krav om universell utforming på båter og busser som skal benyttes i persontransport i 2016.

Vil ikke heve kontrakten

– Deler av oppfølgingen på kontrakten fra Boreals side er jeg temmelig oppgitt over, sier fylkesråd for samferdsel Geir Ove Bakken.

– Det gjelder reservefartøy, universell utforming og noe så enkelt, men viktig som kafédrift på Hasvik-ferga, som faktisk ikke har kommet i gang etter trekvart år av kontraktsperioden.

– Da bør man vurdere å ta rettslige skritt og eventuelt heve kontrakten, sier Strifeldt, men dette aviser Bakken. Han sier at fylkeskommunen vil møte Boreal og diskutere uenigheten.

Passasjer Magnor Korsgård ber om en brutal løsning:

– Jeg håper de bytter ut denne ferga og hiver den til spiker, og at vi får en ny tidsmessig ferge.

Høy terskel om bord på ferga «Hårek»

Høye terskler om bord.

Foto: Kai Erik Bull / NRK