Fastleger i Alta opplever for stort arbeidspress

Fastlegene i Alta i Vest-Finnmark jobber for mye og har for mange pasienter på listene. Samtidig er det flere som ikke har egen fastlege i kommunen.

Olav Gunnar Ballo på jobb som lege

Mange av fastlegene i Alta opplever stort arbeidspress, og må arbeide lange og krevende dager, ifølge tillitsvalgt Olav Gunnar Ballo. dette bildet er fra en annen anledning og har ikke tilknytning til denne saken.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

Mange av fastlegene i Alta opplever stort arbeidspress.

Befolkningen har vokst raskt, i tillegg til at det er ubesatte stillinger. Dette har ført til høyt arbeidspress på fastlegene i Alta i en årrekke, sier tillitsvalgt for fastlegene, Olav Gunnar Ballo.

Olav Gunnar Ballo

Olav Gunnar Ballo er tillitsvalgt for fastlegene, og jobber i Loppa kommune. Han får tilbakemelding om stort arbeidspress blant fastlegene i Alta.

Foto: Kai Erik Bull

– Det vil ofte være sånn at man er på etterskudd med nye fastlegehjemler og at man merker et økende trykk hos den enkelte fastlegen på den jobben som skal gjøres, sier Ballo.

– Det gjør at det blir veldig lange dager og krevende. Det er presset fastlegene i Alta føler veldig sterkt på.

Frykter fraflytting

Kommunelege i Alta, Frode Øvrejord sier det er mye å gjøre på de listene fastlegene har i kommunen, selv om de har færre personer på listene enn andre steder.

– Det vi får tilbakemelding på, er at det er mye og gjøre. Det er mer å gjøre på fastlegelistene, selv om de er mindre enn andre lister i for eksempel Tromsø. Der har de 1.500 på lista, mens her har de 800–900 på lista. Det er mer å gjøre på en 800–900 liste her, enn i Tromsø, sier kommunelege Frode Øvrejord i Alta.

Frode Øvrejord

Frode Øvrejord, kommunelege 1 i Alta sier de nå holde på å ansette en person i den ledige stillingen som fastlege.

Foto: Alta kommune

Olav Gunnar Ballo er tillitsvalgt for fastlegene, og jobber i Loppa kommune. Han er bekymret for at arbeidsmengden til fastlegene i Alta vil føre til at de finner seg arbeid andre steder.

– Alle som man nyrekrutterer til nye fastlegestillinger i Alta nå, må man regne med vil vurdere andre alternativer om det finnes.

– For det å basere seg på at legene skal jobbe stort sett hver ettermiddag og kveld for å holde seg ajur med arbeidet, det er en urimelig forventning, legger Ballo til.

Ansetter ny lege

I Alta er det nå en ledig stilling som fastlege i kommunen.

– Vi har 24 hjemler i Alta, den 25. er lyst ledig og vi er i ansettelsesprosessen på den, sier Øvrejord.

Mellom 30–40 personer i kommunen står nå uten fastlege. Å få ansatt en lege i den ledige fastlegehjemmelen vil bedre tilbudet til disse.

– Vi har søkere på den, og vi er midt i en ansettelsesprosess. Den vil nok avlaste noe av det som mangler av ledige plasser, men det avhjelper ikke noe på den enkelte leges oppfatning av hvor mye man har å gjøre, sier Øvrejord.