Faren er over i Nordkapp – 50 personer kan flytte hjem igjen

Mandag ble en rekke boliger i Honningsvåg evakuert på grunn av frykt for snøskred. Nå har geologer friskmeldt verdens nordligste by.

Geologer og snøskredeksperter studerer terrenget i Honningsvåg.

Geologer fra NVE og NGI bistår politiførstebetjent Runar Elde i vurderingen av skredfaren i Honningsvåg.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Det er i overkant av 50 personer som kan flytt hjem igjen, sier politiførstebetjent i Nordkapp kommune, Runar Elde.

Vel 70 personer har vært evakuert fra hjemmene sine, og de fleste har bodd på hos venner og familie eller på hotell fram til i dag.

Det gjenstår fortsatt noen områder som skal vurderes av geologer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI), før de siste kan flytte hjem i Honningsvåg og Kamøyvær.

Det har kommet rundt 70 centimeter nysnø de siste døgnene på Magerøya. Flere steder har det vært opp til 150 centimeter med snø. I tillegg har det blåst en del.

Det har ført til snøfokk og snøskavler, som har vært med på å øke faren for naturlig utløste skred i boligområder i Honningsvåg sentrum, samt i flere av bygdene i kommunen.

De siste dagene har det gått en rekke snøskred på Magerøya, men ingen hus er blitt tatt av skred.

Flere veistrekninger har også vært stengt på grunn av snøskred og faren for nye snøskred.

Runar Elde, politiførstebetjent i Nordkapp

Politiførstebetjent i Nordkapp kommune, Runar Elde, har hatt mye å gjøre de siste dagene.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Økt kunnskapsnivå

I 2019 ble skred- og rasfaren i Honningsvåg oppgradert av NVE. Det er årsaken til at man denne uken valgte å evakuere en rekke boliger fra det som blir betegnet som skredfarlige områder.

Mange innbyggere har vært kritiske til at man nå valgte å evakuere folk, for det har ikke skjedd tidligere under liknende forhold.

Politiførstebetjent Runar Elde mener at ny kunnskap er viktig. Det samme gjelder lokalkunnskap, men at det til syvende og sist blir fagfolkenes vurderinger man må støtte seg til.

– Vi må forholde oss til dette. Totalpakken er at vi skal følge det som NVE sier. Både for politikere, for politiet og for bebyggere så er det umulig at man skal forholde seg til synsing. Vi må støtter oss til fagfolk når vi skal ta vurderingene, sier Elde.

I dette nabolaget i Holmbukt er syv hus evakuert på grunn av frykt for snøskred.

I dette nabolaget i Holmbukt i Honningsvåg har en rekke innbyggere vært evakuert fra hjemmene sine på grunn av stor fare for snøskred.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Bedre værutsikter

Fra mandag til onsdag har skredfaren vært på nivå fire, som er det nest høyeste nivået som varsom.no bruker i dag. Det vil si at faren for selvutløste skred er svært stor.

Torsdag ble snøskredfaren langs Finnmarkskysten justert ned til nivå tre. Det betyr at det er betydelig snøskredfare i områder som ligger 30 graders hellinger.

Meteorologene melder også at været de kommende dagene blir bedre langs Finnmarkskysten. De skriver på Twitter at Troms og Finnmark får stort sett delvis skyet oppholdsvær, men det kan komme litt snø på indre strøk.

Det ryddes snø neste 24 timer i døgnet i Honningsvåg.

Det er mange tonn snø som har blitt fjernet de siste dagene på Magerøya. Brøytemannskapene har jobbet neste døgnet rundt for å få unna snøen som har falt de siste dagene.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK