Får tildelt merke

Svalbard blir i dag tildelt merket som bærekraftig reisemål, et merke som blir delt ut av Innovasjon Norge. Siden 2013 har åtte ulike destinasjoner mottatt merket. Ifølge Innovasjon Norge får Svalbard merket for å jobbe målretta for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og sunn økonomi i reiselivet.