Får stor betydning

Den nye gassrørledningen Polared som er bygd i samband med Aasta Hansteen-feltet vil få stor betydning for interessen for nye felt i Norskehavet Nord. Det sier oljedirektør Bente Nyland, som denne uka besøkte olje, og gasskonferansen Offshore Nordland. Aasta Hansteen vil føre til at flere oljeselskaper vil være intressert i å lete i området for så å knytte seg opp mot rørledninga, sier Nyland.