NRK Meny

Får kritikk for avlyst reintelling

I et brev fra Landbruks- og matdepartementet får Fylkesmannen i Finnmark kritikk for ikke å ha gjennomført reintelling hos Lákkonjárga reinbeitedistrikt den 8. november. Fylkesmannen valgte å ikke gjennomføre, siden to av eierne ikke var til stede. LMD på sin side mener at det burde blitt gjennomført kontroll uansett. Fylkesmannen har fått frist ut året på å utføre reintelling i distriktet.