Får kontrakt med ENI

Prezioso linjebygg AS er tildelt rammekontrakt med ENI Norge AS i forbindelse med Goliatplattformen nordvest for Hammerfest. Kontraktens verdi kan komme opp på 200 millioner kroner. Selskapet oppretter nå kontor i Hammerfest.