Får ikke penger til livreddende utstyr

Utstyr som kan være avgjørende for å redde liv, og få oversikt over oljeutslipp blir ikke kjøpt. Verken Kystverket eller Kystvakten finner penger

KV Andenes

KV Andenes og de andre fartøyene til Kystvakten har ikke likt utstyr om bord. Kun to av disse har varmesøkende kamera.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Utstyret som kan være avgjørende for å redde liv langs norskekysten, og få oversikt

over oljeutslipp blir ikke kjøpt inn.

Både Kystverket og Kystvakten mener utstyret vil gjøre kysten tryggere.

– Om du tar dette med søk og redning, så burde alle aktører som driver med dette ha et slikt type verktøy, sier Steinar Henriksen somer teknisk seksjonsleder i Kystvakten.

Pengene er borte

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

Foto: Asgeir Spange Brekke

Flere av fartøyene i Kystvakta mangler ny teknologi som kan redde liv når det gjelder.

– Det er to av femten fartøy i kystvakta som i dag har IR-kamera og vi har ikke kartsystem til disse, sier Henriksen.

For det finnes ny teknologi som gjør varmesøkende kamera mer effektiv i bruk med kart og lyskastere.

Dette ustyret var lovet av tidligere forsvarsminister Espen Bart Eide. Nå er pengene borte, og ny regjering på plass. De mener ikke ustyret trengs.

– Det er blitt prioritert andre ting som har høyere effekt på den operative virksomheten. Kystvaktens hovedoppgave er jo andre ting enn søk og redning, men så er det jo slik at Kystvakten ofte er først til stedet så det er et poeng at de har kapasitet. Det vil de jo få med de nye redningshelikopterene med varmesøkende kamera, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

(Saken fortsetter under bildet.)

Fransk NH90

Forsvarsdepartementet vedtok i 2001 anskaffe 14 helikoptre av typen NH90. Åtte av disse skal erstatte Kystvaktas seks helikoptre av typen Westland Lynx. Dette er et fransk NH90-helikopter, avbildet i 2012.

Foto: FRED TANNEAU / Afp

Kystverket som har ansvar for oljevernberedskap har utstyret på de skip de disponerer til beredskap.

De tok initiativ til å teste utstyret på kystvaktskipene, men lot være å kjøpe det inn fordi de trodde Forsvaret skulle gjøre det. Idag har de ikke penger.

– Utstyret må være i front

Men at de nye redningshelikopterne er gode nok, tror verken Kystvakta selv eller leverandøren av det nye utstyret.

– For å få effektive operasjoner så er man avhengige av utstyret er i front hos de som er ute på havet og har evne og mulighet til å få den dataen og for å få beslutningsstøtte, sier salgsansvalig hos Aptomar, Lars Solberg.

Han mener det er farlig å ha slikt utstyr stasjonert på land.

– De sensorene man trenger for å bekjempe olje kjappere eller for å redde mennesker kjappere, må være i frontlinjebåtene, ikke på et helikopter eller på land, avslutter Solberg hos Aptomar.