Får ikke konkludert om mulig atomlekkasje

Manglende prøver gjør det uaktuelt for Norge å stille konklusjon om mulige atomlekkasjer fra ubåten K-159. I snart to år har Statens strålevern ventet på vannprøver fra Russland.

Vannprøver fra sunken atomubåt

Norske forskere har fått vannprøvene som de samlet inn her, men sedimentprøvene deres er fortsatt holdt tilbake i Russland.

Foto: Statens strålevern

Statens strålevern avviser å sluttføre en felles norsk-russisk rapport om mulige atomlekkasjer fra en havarert russisk atomubåt.

– Ubåten ligger i Murmanskfjorden, mindre enn 13 mil fra den norske grensa.
Men norske prøver står fortsatt innelåst på et tollager i Murmansk. Det sier seksjonssjef i Statens Stråleverns nordområdeseksjon, Inger Margrethe Eikelmann.

I august 2014 skulle norske og russiske forskere fjerne alle spekulasjoner om mulige atomlekkasjer fra atomubåten K-159. Men russisk byråkrati gjør at Norge ikke har fått ut prøvene.

– Det er et russisk regelverk om at sedimentprøver skal undersøkes videre før de får eksporttillatelse. Den prosessen har tatt tid.

– Uaktuelt med konklusjon uten prøver

I dag skal norske og russiske forskere møtes i Kaliningrad i Russland for å avgjøre om de kan sluttføre rapporten om det er noen fare for atomlekkasje fra vraket av atomubåten.

Eikelmann i Statens strålevern mener det er helt uaktuelt å sette en konklusjon uten at de norske prøvene er med.

– Dette var et felles norsk-russisk tokt og dermed bør jo også rapporten inneholde analyser fra begge land. Vi jobber med russiske myndigheter for å få til en eksporttillatelse for disse prøvene som ligger på et tollager i Murmansk, sier Eikelmann.

Hull i skroget på K-159

Bildet viser hvordan sjøvannet har tæret hull i skroget på K-159. Foreløpig er det ikke tegn til at uransbrenselet lekker ut.

Foto: Statens trålevern

Atomsamarbeid

Enda gjenstår det en del prøver som må tas av de norske bunnprøvene før russiske myndigheter vil gi en eksporttillatelse til Norge.

I Stortingets spørretime i april i år, sa utenriksminister Børge Brende at Norge og Russland har et atomsamarbeid, og at russiske myndigheter har forsikret Utenriksdepartementet om at de arbeider med å finne løsninger for at norske forskere kan få utlevert bunnprøver fra atomubåten K-159.

Men bunnprøvene har stått fast i den russiske tollen i nærmere to år. Brende sier man vil ta dette opp med russiske myndigheter på nytt.

Kåre Simensen (Ap)

Stortingsrepresentant Kåre Simensen.

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

– Må analysere det vi har

Kåre Simensen stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti er glad for svaret.

– Jeg er veldig glad for at utenriksministeren har tatt dette på alvor, og at utenriksdepartementet vil følge det opp overfor russiske myndigheter, sier han.

– Hva mener du at de norske forskerne bør gjøre, bør de sluttføre forskningsprosjektet basert på bare de russiske prøvene?

– Jeg mener at man må gjøre det, hvis man ikke får tilsendt prøvene så er vi nødt til å analysere de prøvene vi har tilgang på, sier han.

– Det er uaktuelt, vi vil jobbe hardt for å få inn norske analyseresultater i den rapporten, sier Eikelmann.